Karriär

Fotografen tipsar: Så använder du kameran i jobbet

Fotograf Göran Segeholm tipsar om hur du använder ditt foto-intresse på jobbet, och hur du förstärker ditt budskap med egna bilder.

Publicerad

– Det är lätt att glömma vilket bra arbetsredskap en kamera kan vara, både för dokumentation och kommunikation, säger Göran Segeholm, fotograf, skribent och lärare på Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet.

Om man exempelvis ska rapportera om framgången på senaste mässan, blir budskapet effektivare om det bekräftas med bilder.

Det gäller förstås att bilden förmedlar just det du vill säga. En bild som exempelvis visar den egna mässmontern rakt upp och ner, riskerar att uppfattas som tråkig.

– Då blir förstås framgångsbudskapet mindre trovärdigt, säger Göran Segeholm.

Han talar om betydelsen av att förstå bildens underliggande budskap och jämför det med en talares kroppsspråk. Det gäller att budskapen stöder varandra.

Göran Segeholm ger några tips på vad man bör tänka på om bilden ska användas för att förstärka rapporteringen om att ”mässan var en framgång och monterbesökarna många”.

  • Fotografera adjektiv i stället för substantiv . Ta en bild som beskriver mässan med adjektivet ”trångt”, i stället för en bild som visar substantivet ”montern”.
  • Berätta en sak per bild. En bild som visar att det var många besökare ska inte samtidigt visa upp den nya prototypen. Ta två bilder i stället.
  • Välj ett blickfång i bilden. Även bilden med alla mässbesökare ska ha ett blickfång, exempelvis ett ansikte mitt i trängseln . M ot - tagaren får något att fästa blicken på.
  • Tänk på perspektivet. Titta alltid på saker och ting ur många olika vinklar. Genom att gå bort en bit från montern och använda zoomen förstärks intrycket att besökarna står sammanpackade.
  • Tänk på linjerna i ko mpositionen. Med diagonaler i b ildkompo -? sitionen uppfattas bilden som energisk och stärker budskapet att mässan var en succé. Liggande linjer däremot signalerar lugn.
  • Tänk på färgerna. Välj en bildvinkel så att det röda draperiet i montern kommer med. Den röda färgen, som signalerar energi, smittar av sig på huvudmotivet.

Göran Segeholm betonar också kameravalets betydelse för budskapet.

– Med bilder tagna med mobilen signalerar man en viss grad av lättsamhet, men också att fotograferingen inte var värd mer. Som en fest- inbjudan på smutsigt papper. Det passar ibland, men långt ifrån alltid.