Webben ska öppnas för alla

2005-01-28 14:31 Björn Norberg  
Shakti Slawomirska är blind men använder internet dagligen

De flesta tar för givet att texten på internet går att läsa. Men för äldre, synskadade och dyslektiker är inte det en självklarhet, vilket påverkar hur väl demokratin fungerar. Därför leder nu europeiska myndigheter vägen mot en ökad tillgänglighet på internet och det får stora konsekvenser för it-leverantörer.

Susanna Laurin, vd för FunkaNu som arbetar med konsulttkänster för tillgänglighet.
I Sverige har 175 000 människor synsvårigheter.

En studie som Post- och telestyrelsen, PTS, gjorde under 2003 visar att tillgängligheten till internettjänster är bristfällig för personer med funktionshinder. Bristerna beror främst på dålig kunskap om teknik och gällande riktlinjer för hur en webbplats kan byggas, så att textläsningsprogram och brädor för blindskrift fungerar. Men nu måste alla myndigheter inom EU handikappanpassa sina webbplatser. I Sverige ska arbetet vara klart år 2010 och då uppfylla kriterierna från WAI, Web Accessibility Initiative. Exempelvis ska en synskadad kunna få texter upplästa eller förstorade, och de som inte kan använda musen ska kunna navigera via tangentbordet.

Anders Johansson
- Tillgängligheten på och till internet är utomordentligt viktig. Ju fler samhällstjänster som kan nås via internet, desto bättre för demokratin, säger Anders Johanson som är avdelningschef på PTS.

Han får medhåll från Nämnden för Elektronisk förvaltning, som i juni gav ut "Vägledningen 24-timmarswebben 2.0" för myndigheter som vill förbättra sina webbplatser och öka tillgängligheten.

"Otroligt mycket kvar att göra"

- Det finns otroligt mycket kvar att göra. Men det viktigaste är att det här inte kostar mer, utan bara handlar om kunskap. Om man bygger webbplatserna annorlunda så kan man öka tillgängligheten och samtidigt nå fler medborgare eller kunder. Det kan alltså bara bli bättre, säger Funda Denizhan som ansvarar för Vägledningen 2.0.

Rent tekniskt handlar det om hur koden som bygger upp en webbplats skapas, och att de som bygger webbplatserna är medvetna om att besökarna inte alltid har perfekt syn.

- Det är inget hokuspokus. Det ska inte finnas några skräpgrejor i koden och den ska helst inte innehålla tabeller. Det finns även olika tekniker för att märka element i koden, till exempel så kallade ALT-texter, som ger bättre funktion, säger Susanna Laurin som är vd för företaget FunkaNu, som arbetar med konsulttjänster för tillgänglighet.

Kritik från Riksrevisionen

Och den offentliga sektorn har börjat arbeta aktivt med tillgängligheten. Ett skäl är att de inte längre vågar se ut hur som helst, efter att Riksrevisionen granskade 92 myndigheters webbplatser under 2003 och kom med omfattande kritik. Men näringslivet ligger efter, trots möjligheten att nå en stor kundgrupp.

- Det är synd, för det som är lättanvänt för funktionshindrade användare blir dessutom mycket lättanvänt för "vanliga" användare. Men i dag är många stora företag bara på den nivån att de ser det som hygienåtgärder, alltså minsta möjliga, säger Susanna Laurin.

Eländesklassiker bland synskadade är lösningar som bygger helt på så kallade frames, som talsyntesprogram inte kan hantera. Under it-bubblan skapades många extremt otillgängliga webbplatser, och några exempel bland många är Viking Line och Vattenfall.

Sitter fast i gammal teknik

- Den här typen av webbplatser innehåller nästan alla fel som finns och det finns ingen rimlig ekonomi i att göra småändringar utan man måste bygga om helt. Hos Vattenfall aktar de sig nog för att göra om samma misstag igen nästa gång de bygger nytt, säger Susanna Laurin.

Så Vattenfall, som har åtta olika webbplatser, sitter delvis fast i gammal teknik. Men de håller på att se över sin internetstrategi och ett resultat av det är ett nytt styrdokument som används gentemot Vattenfalls webbyrå, där även WAIs riktlinjer ingår.

Anne-Christine Larsson
- Vi har jobbat jättemycket med de här frågorna och det är tråkigt att det inte går att lösa enklare. Men tillgänglighet är mycket viktigt för oss och ett av huvudargumenten för att skapa en ny webbplats för www.vattenfall.com, säger webbansvariga Ann-Christine Larsson.

Fotnot: En ALT-text är en kort, beskrivande text av en bild. Den används om bilden inte kan visas eller om webbplatsens besökare vill få innehållet uppläst.

Björn Norberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt