Digitalisering

Vet du skillnaden mellan WWW och internet - egentligen?

Schematisk bild av internet. Foto: About.com
Schematisk bild av internet. Foto: About.com

Det blir allt vanligare att begreppen internet och webben blandas ihop. Men det är som att säga Storbritannien ligger i England. Ny Teknik reder ut begreppen.

Publicerad

Internet och Word Wide Web är inte samma sak. Det är inte ens synonymt.

Att blanda i hop begreppen har dock blivit vardagsmat. Att säga att man ska ut på nätet eller kolla webben kan betyda samma sak. Men i bland blir det fel.

En som fått nog av att begreppen hej vilt blandas samman är teknikreportern Abraham Riesman på Mother Board.

”Visst kan begreppen blandas samman i de flesta sammanhang och ingen kommer bry sig. Men om man talar om historia eller tekniska saker och vill vara korrekt, eller vill vara en besserwisser eller slå en dator i Jeopardy, då ska man veta skillnaden", skriver han i ett inlägg.

En annan journalist som än mer tröttnat på sammanblandningen är Andew Blum, som skrivit en bok om internets historia och noga reder ut begreppen.

Så vad är internet?

En väl etablerad definition är att internet är ett globalt nätverk som utgörs av nätverk. Det gemensamma språket för nätverket är TCP/IP.

Internet är inte en sak eller ett singulär. Det finns inget center eller något som representerar internet. Det finns inget enskilt laboratorium som byggt internet. Internet är en förkortning av internetworking eller ”interconnection of computer networks” som är en term som fortfarande används bland nätverksingenjörer.

De första globala nätverken började synligöras på 50-talet. Ett sådant historiskt nätverk var ARPANET, ett amerikanskt universitetsprojekt som till stora delar finansierades av militären och sjösattes 1969.

Begreppet internet började etableras på mitten av 1970-talet och beskrev då ett nätverk av datorer som talade med varandra.

Dock finns de som påstår att begreppet användes redan under den viktorianska eran då nätverksuppkopplade telegrafer smattrade i takt med att den industriella revolutionen bredde ut sig.

Den som går online 2012 kan referera till allt från att kolla mejlen, gå in på webbläsare, använda en app på en smart telefon till att vara uppkopplad mot en torrent-klient.

När internet och World Wide Web blandas ihop utelämnas till exempel kalendersynkronisering eller felrapportering av program som alltså går via internet men inte via webben eller någon webbläsare.

Något som inte är internet är intranät. Det finns olika typer av sådana geografiskt begränsade nätverk. Det kan röra sig om nätverk för ett helt land som i Nordkorea eller ännu mer begränsade lokala nätverk, LAN, som till exemel finns i skolor eller på arbetsplatser.

World Wide Web, även känt som webben, är att se som ett program som använder sig av internet. Mjukvaran i webbläsare, browsers, som möjliggör webben bygger på ett länksystem som förkortas http, hypertext transfer protocol.

”Om internet är havet, så är world wide web en massiv flotta av skepp och ubåtar som tar folket genom havet", sammanfattar Riesman.

Webben har funnits sedan 1989 då Tim Berners Lee med flera på CERN lanserade världens första webbsida som var sammanlänkad av just hyperlänkar.

På den tiden var Usenet och FTP ett likvärdigt alternativ. I dag används dessa internetverktyg mest för att hantera stora filer.

Utan webben skulle dock internet fortfarande existera. Men då skulle internet mest se ut som en hemmaskärmen på en Iphone med enskilda appar för varje ändamål.

Så på webben hittar du allt som du kan se genom en webbläsare. Men exempelvis Outlook, appar till smarta telefoner, FTP-servrar och Usenet går inte via webben.

Webben åskådliggör information som finns på internet.