Utredare föreslår it-miljarder till vården

2015-03-09 16:21  
Göran Stiernstedt Foto: SKL

Göran Stiernstedt som på regeringens uppdrag utreder hur svensk vård kan effektiviseras, föreslår att ett par miljarder kronor satsas på förbättrade it-system i vården.

"Att informationssystemen i vården lider av stora brister får anses vara väl dokumenterat. Detta har påtalats i många olika sammanhang och går också som en röd tråd genom de problembeskrivningar som vi tagit del av i arbetet hittills."

Så skriver Göran Stiernstedt i en diskussions-pm, halvvägs i utredningsarbetet som avslutas i slutet av 2015.

PM:en tar upp en rad olika diskussionspunkter, och it-systemen lyfts fram som en av huvudpunkterna.

Göran Stiernstedt nämner brister i design, funktionalitet, överskådlighet, struktur och enhetlighet i termer och begrepp, samt kommunikation mellan vårdgivare.

Han tillägger:

"Det kan också konstateras att teknik- och tjänsteutvecklingen i samhället i stort (t.ex. i en vanlig smart telefon) alltmer tycks dra ifrån vårdens informationssystem. Denna diskrepans bidrar till en växande frustration av att vårdens verksamhetsstöd inte håller måttet."

Utredaren noterar att landstingen inte lyckats ta ett samlat grepp kring problemen och föreslår nya mandat för statliga myndigheter, tillsammans med en satsning på en miljard kronor från staten i nya it-system, med en lika stor investering från landsting och kommuner tillsammans.

Ett annat förslag med koppling till it-stöd är ett "nationellt hälsobibliotek" med enkelt sökbart "evidensbaserat och kliniskt kunskapsunderlag". En anledning är observationen att vårdpersonal ofta söker på nätet för information.

"Det har visat sig att personalen i stor utsträckning använder frisökning på internet som stöd för kliniska beslut. Det finns då uppenbara problem med att snabbt hitta tillförlitlig och kliniskt användbar information om vilken behandling som är evidensbaserad och rekommenderas," skriver Göran Stiernstedt.

Som helhet tar pm:en upp frågor om minskad detaljstyrning av vården och i stället ett ökat fokus på patientnytta, ny organisation och arbetssätt som stöder patientens väg genom vården, samt ökade satsningar på kontinuerligt förbättringsarbete.

Senaste nytt direkt till dig!

Vill du få de senaste tekniknyheterna direkt till din mejlkorg? Prenumerera på våra kostnadsfria nyhetsbrev

Mats Lewan

Mer om: IT-system

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt