Tydligare roll för Datainspektionen

2002-01-23 13:00  
En renodlad datainspektion som bara övervakar att personuppgiftslagen, pul, följs. Det föreslår regeringens särskilde utredare som undersökt vilken roll den kritiserade myndigheten bör ha i framtiden.

Datainspektionen skulle därmed slippa det nuvarande sidoansvaret att utöva tillsyn över hur personuppgifter hanteras inom kreditupplysnings- och inkassovärlden. Den sysslan vill utredaren lyfta över på Finansinspektionen.

Handläggarna på Datainspektionen bör i stället ägna sig all sin tid åt att granska och inspektera att personuppgiftslagen, som syftar till att värna om människors integritet i alla slags digitala sammanhang, efterlevs.

Efter de senaste årens kritik mot myndigheten måste dock Datainspektionens rykte tvättas rent och förtroendet återskapas hos allmänhet och medier, anser utredaren Sten Wahlqvist och skriver:

Personuppgiftslagen är en svårtillgänglig lagstiftning och det har uppkommit många missförstånd i samband med dess tillämpning. Det har också framförts att Datainspektionen varit otydlig i detta sammanhang".

Men utredaren har valt att inte i detalj undersöka vilka eventuella fel och brister som förekommit, trots att det ingick i regeringsuppdraget. I stället vill han dra upp de framtida riktlinjerna för inspektionens verksamhet, säger han.

Myndigheten ska bland annat bli bättre på att förklara pul och bilda opinion bland allmänheten kring integritetsriskerna med datorhantering.

Kritiken mot myndigheten har i stora drag gått ut på att den för strängt tolkat pul i fråga om vad som får sägas på internet.

- Utredaren borde markera att Datainspektionen är skyldig att ta hänsyn till grundlagsreglerna om yttrandefrihet, säger Jacob Palme, professor i systemvetenskap vid Stockholms universitet, i en kommentar.

Myndigheten förelås till största delen finansieras med statliga pengar. Men den ska också kunna ta ut avgifter för inspektioner och dessutom ta betalt för varje anmälan om databehandlingar av personuppgifter.

Mot avgifter protesterar Datainspektionens chefsjurist Leif Lindgren som varit expert i utredningen. Oskyldiga riskerar att få betala för tillsynen, menar han.

- Risken är stor för bristande förståelse för avgifterna bland de personuppgiftsansvariga och för "bad-will" för inspektionen, vilket motverkar inspektionens verksamhet.

Ledorden för Datainspektionen i framtiden ska vara "kompetens, effektivitet och service". De många jurister som arbetar där behöver få ökat stöd av IT-specialister, enligt utredningen.

Myndigheten bör också få ett tydligare ansvar att bevaka den allmänna teknikutvecklingen med tanke att nya hot mot människors integritet kan uppstå i samband med denna.

Datainspektionen bör få ha kvar rollen som internationell tillsynsmyndighet i fråga om EU:s polisbyrå Europol och Schengen-samarbetet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt