Tvist om bästa slamrening

2002-05-07 23:00  
MILJÖ Två nya anläggningar ska börja utvinna fosfor ur avloppsslam under nästa år. Men metoderna ifrågasätts i en ny rapport från VA-bolaget Stockholm Vatten, som istället förespråkar en tredje teknik.

Två olika typer av ny teknik för utskiljning av fosfor ska byggas i Malmö respektive Falun. Men båda metoderna är jämförelsevis dyra och förbrukar mycket kemikalier, enligt rapporten från Stockholm Vatten.

- Investeringskostnaderna och den stora förbrukningen av kemikalier innebär höga kostnader och en onödig användning av naturresurser, säger Agnes Mossakowska, utvecklingsingenjör på Stockholm Vatten.

Det kommunala bolaget har istället valt att stödja en tredje teknik som håller på att utvecklas i Sverige. Metoden kallas Aqua Reci och omfattar, till skillnad från de andra två, inte förbränning.

Enligt Agnes Mossakowska är det en stor fördel eftersom det är svårt att få tillstånd att bygga en stor ny förbränningsanläggning i Stockholm.

Aqua Reci-metoden bygger på så kallad superkritisk vattenoxidation. Slammet värms till hög temperatur och utsätts för högt tryck. Slammets innehåll av vatten blir då superkritiskt, hamnar i ett fysikaliskt tillstånd som varken är vätska eller gas.

När syrgas tillsätts oxideras slammets organiska innehåll snabbt och försvinner som koldioxid, vatten och kvävgas. Reaktionen ger värme som jämförelsevis enkelt kan värma nytt processvatten eller bli fjärrvärme.

- Metoden frigör 50 procent mer överskottsvärme än Krepro-tekniken, säger Agnes Mossakowska.

Tekniken skiljer också ut fosfor som kalcium- fosfat. Det är ett produkt som efterfrågas av såväl bönder som fosfatindustrin, som tillverkar handelsgödsel av det.

De två andra metoderna utvinner järnfosfat som är en omdiskuterad produkt. Agronomer hävdar att det inte kan tas upp av växterna. Företaget Kemira som utvecklar Krepro-tekniken anser dock att det har bevis för motsatsen.

En Aqua Reci-anläggning blir också liten och kompakt. Den kräver mellan en tredjedel och hälften så stor yta som de två konkurrerande metoderna, enligt rapporten.

- Men alla tre typerna av teknik behöver testas ytterligare. Ingen av dem har ännu körts kontinuerligt under en längre period. Det behövs mer erfarenheter, säger Agnes Mossakowska.

Niclas Köhler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt