Trött på bromsklossar

2006-02-22 12:01  
Trött på att vänta på domstolar

Post- och telestyrelsens generaldirektör Marianne Treschow rasar mot domstolskäbblet som stoppar myndigheten från att gripa in på tele- och bredbandsmarknaderna. <br></br>- Det är ett stort problem. Vi kan inte genomföra de ingripanden som behövs för att skapa bra konkurrens och sänkta priser, säger Marianne Treschow.

"Operatörerna överklagar nästan varje beslut, de testar var gränserna går för den nya lagstiftningen", säger Marianne Treschow.
Foto Joakim Braun


Nästan alla marknadsbeslut som Post- och telestyrelsen, PTS, tagit efter att lagen om elektronisk kommunikation kom sommaren 2003 har överklagats till domstol. I antal är de cirka 30 stycken.

Förra fredagen avgjordes det första överklagandet i den första instansen, nämligen länsrätten. Medan de övriga står i kö.

Marianne Treschow själv befinner sig i halvtid. Hon avslutar snart sina första två år som chef för PTS och fick nyligen regeringens förtroende att basa i två år till - fram till det år hon fyller 67.

Hennes viktigaste uppgift de kommande åren är att försöka driva igenom de tunga marknadsbeslut som PTS tagit.

- Jag vill lösa dessa frågor under min tid som generaldirektör så att operatörerna bestämt vet vilka regler som gäller.

Huvuddelen av PTS arbete kring konkurrens och prissättning på marknaderna har fastnat i domstolsprocesser - som kommer att ta åratal att avgöra. EUs tjusiga liberaliseringsambitioner har inte gått att genomföra praktiskt i Sverige.

-Ja, vi har fastnat. Det tar för lång tid för domstolarna att avgöra dessa ärenden. Lagen om elektronisk kommunikation ger oss möjlighet att ålägga dominerande aktörer vissa skyldigheter. Men operatörerna överklagar nästan varje beslut, de testar var gränserna går för den nya lagstiftningen, säger Marianne Treschow.

Regeringens utredare undersöker nu hur PTS ska komma vidare i samband med översynen av lagen om elektronisk kommunikation. Marianne Treschow anser bland annat att domstolarna måste kunna handlägga telekomärenden inom en viss tid.

I Storbritannien har man länge haft en modell där marknadsbeslut bara kan överklagas till formen - och inte som här hemma också i sak. Och där har man nästan inga överklaganden alls på kö.

Men om den brittiska modellen är något för svenska telemarknaden vill Marianne Treschow inte ta ställning till nu.

- Enligt svensk förvaltningstradition ska man också kunna överklaga innehållet i besluten.

Man kan tycka att operatörerna inte har så mycket att vinna - förutom tid - på att överklaga eftersom marknadsbesluten som PTS tagit är väl förankrade i övriga 24 post- och regleringsmyndigheter i EU samt hos EU-kommissionen.

Men även den tyngsta av dem alla Telia Sonera agerar som bromskloss och överklagar rutinmässigt alla beslut som gäller skyldigheter som PTS vill ålägga bolaget, vilket är till stor nackdel för mindre och nya operatörer, anser Marianne Treschow.

Många, både små och stora, operatörer avvaktar exempelvis i dag med satsningar i väntan på att Teliasonera ska öppna sina nät för så kallad bitströmsaccess, vilket PTS beslutat om för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden.

Men länsrätten har inhiberat (stoppat verkställigheten av) PTS-beslutet och ingen vet i dag när avgörandet kommer. Och om PTS beslut fastställs kan Telia Sonera alltid överklaga till kammarrätten och även till regeringsrätten.

Marianne Treschow bedömer att domstolskäbblet kring bitströmsaccessen hotar leda till att Sverige halkar efter i fråga om anslutningar till hem och företag och utvecklingen av bredbandstjänster.

Hon har nu fram till och med april 2008 på sig att få fart på domstolarna - och marknaderna.

Marianne Treschow om:

Jämställdheten inom IT-sektorn, som PTS fått i uppdrag att följa:
- För mig som kvinna och mamma anser jag att det är en utomordentligt viktig fråga. Vi har fått ett unikt uppdrag av regeringen att genomföra ett mentorskapsprojekt för att öka jämställdheten i branschen. Det ska vi vara klart sommaren 2007.

Svenska 3G-utbyggnaden:
- Jag vill se att 3G-näten färdigbyggda och tjänsterna och användningen i full gång innan jag slutar som generaldirektör 2008.

It-kommissionär Viviane Redings förslag om att EU - med omedelbar verkan så snart reglerna är klara - ska stoppa för höga priser på europeiska mobilsamtal:
- Bra. Medlemsländernas egna telemyndigheter kan inte komma åt problemet. De åtgärder Viviane Reding föreslår är enda sättet.

Framtidens telemarknader:
- Konvergensen av teknik, infrastruktur och tjänster kommer skapa nya större teleaktörer, internationellt och regionalt. Och handel med licenser kommer vi få se betydligt mer av. Frågor om hur frekvensbandet ska utnyttjas och om radioplanering över nationsgränserna blir allt viktigare.

IP-telefoni (som EU anser ännu inte behöver regleras som en marknad):
- Fortfarande jungfrulig mark. Men vi måste följa utvecklingen för att åtgärda eventuella marknadsproblem.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt