Trafikverkets IT-enhet kan bli eget verk

2010-12-20 13:11  

Trafikverkets it-enhet, som bland annat ansvarar för järnvägens driftssäkerhet och trängselskattesystemet i Stockholm,  kan bilda ett eget affärsdrivande verk. Detta sägs i statlig utredning i dag.

Trafikverket ICT (Information and Communications Technology) är i dag en resultatenhet inom Trafikverket. Man bedriver skötsel och drift av det stora rikstäckande fiberbaserade stomnätet som tillhandahåller järnvägen elektroniska kommunikationer.

Häri ingår gamla Banverket Telenät och Banverket IT; och sedan 2009 också Vägverket IT, som ansvarar för Trafikregistret och trängelskattesystemet i Stockholm.

Samtidigt säljer man bredbandstjänster på marknaden i konkurrens med bland andra Telia Sonera. 2009 hade Trafikverket ICT en omsättning på nära en miljard kronor och 393 anställda.

På uppdrag av regeringen har utredaren Åke Hedén utrett om det är möjligt att separera Trafikverket ICT från Trafikverket,  i syfte att öppna upp för större konkurrens på bredbandsmarknaden. Detta samtidigt utan att äventyra driftssäkerheten för järnvägssystemet.

Enligt Åke Hedén, som presenterade utredningen i dag,  är det möjligt att lägga delar av Trafikverket ICT i ett eget affärsdrivande verk .

- Den del av Trafikverket ICT:s verksamhet som avser tillhandahållandet av kapacitet i Trafikverkets fiberoptiska kabel samt transportnära tjänster (så kallade ITS-tjänster) överförs till ett affärsdrivande verk. Detsamma gäller för den kanalisering som finns längs vissa vägar, säger han i ett pressmeddelande.

För andra delar, som gäller så kallade kontorsnära tjänster, lämnar han dock inget förslag utan överlåter åt Trafikverket att ta beslut.

De delar av Trafikverket ICT, som inte är möjliga att avskilja i ett eget affärsdrivande  verk är: Trafikverkets anslutningsnät, från teknikhus till signalsystem och växlar med mera. Samma sak med” teknikhusen som sådana och teleteknisk utrustning för MobiSIR-systemet (Trafikverkets GSM-R-nät), som är tydligt järnvägsspecifik och starkt integrerad i järnvägsanläggningen.”

Det föreslagna nya affärsdrivande verket ska sätta järnvägens behov i första hand, så att driftsäkerheten för järnvägstransporter inte försämras.

Åke Hedén föreslår också att ny statlig utredare analyserar vinsterna med en sammanslagning av statens olika bredbandsnät (de som ägs av Svenska Kraftnät, Teracom och Trafikverket,  för att öka tillgången till bredband i hela landet.

– Genom att sammanföra de olika bredbandsnät som staten äger till en organisation skapas bättre förutsättningar för att aktivt medverka till att förverkliga regeringens bredbandsstrategi, säger Åke Hedén.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt