Teleoperatörerna pekas ut i USA:s spionskandal

2013-06-17 11:59  

De amerikanska teleoperatörerna pekas nu ut som den största källan i säkerhetsmyndigheten NSA:s hemliga övervakning. Övervakningen rapporteras ha rötter över tio år bakåt i tiden under president Bush.

De två program som diskuterats i samband med de aktuella avslöjandena av NSA:s övervakning är Prism där myndigheten kunnat begära ut information från användarkonton hos en rad stora it-bolag, samt en hemlig domstolsorder som gett FBI tillgång till så kallade metadata för telefonsamtal – start, slut, nummer med mera – i bulk från den nationella operatören Verizon.

Det senare programmet pekas nu ut som det största, och det gäller fler operatörer än Verizon.

Enligt Washington Post har flera stora teleoperatörer, även AT&T och Bell South, sedan maj 2006 beordrats att lämna över samtliga metadata. Ordern har förnyats var tredje månad.

Dessförinnan lämnade operatörerna över motsvarande information på frivillig basis, men efter artiklar i New York Times i december 2005 blev de oroliga och ska då ha bett om att bli beordrade att fortsätta.

Enligt Cnet News rapporterade en anställd på AT&T 2006 om en särskild delningsbox där trafiken leddes till ett säkert rum i San Francisco som bara NSA hade tillgång till.

Domstolsordern är baserad på en vidlyftig tolkning av en paragraf i "Patriot Act", och har pekats ut som grundlagsstridig.

Washington Post rapporterar att den här typen av övervakning sträcker sig längre tillbaka i tiden, åtminstone till 2002. Och i mars 2004 ledde den till en intern strid då biträdande inrikesminister James B. Comey samt flera toppar inom justitiedepartementet hotade att avgå, eftersom de ansåg att övervakningen var olaglig.

President Bush ska då ha backat, men det är oklart i vilken utsträckning övervakningsprogrammen fortsatte.

Fyra program nämns av Washington Post, med det övergripande namnet Stellarwind.

De två största tycks ha varit ett som kallas Mainway och gäller metadata för telefonsamtal, samt ett annat med namnet Marina för insamling av metadata för epost, Skypesamtal och annan internetkommunikation.

I båda programmen verkar informationen ha hämtats direkt från teleoperatörernas databaser eller kommunikationsledningar.

De två övriga programmen framställs som mindre omfattande – ett som kallas Nucleon och som hanterar innehåll i telefonsamtal, samt Prism som alltså gäller användarkonton och användares innehåll i nättjänster hos it-bolagen.

It-jättar som Google, Facebook och Microsoft har bestämt tillbakavisat uppgifter om att NSA skulle ha fri tillgång till deras system.

Och i dagarna fick Facebook, Microsoft och Apple tillstånd att rapportera hur många användarkonton som de lämnat ut information ifrån till myndigheter, både när det gäller NSA/Prism och förfrågningar från direkt från polisen, dock utan tillåtelse att specificera hur många som gäller Prism.

Totalt var det 18 000, 32 000  respektive 10 000 konton under det senaste halvåret, alltså en bråkdel av alla användarkonton och långt ifrån de rapporter om miljontals uppgifter som övervakningen enligt tidningen The Guardian och visslaren Edward Snowden omfattat. Apple uppger dessutom att de flesta förfrågningarna kom från polis och inte från NSA.

Den stora mängden data som överlämnats av telefonbolagen kan å andra sidan lätt nå upp till miljontals uppgifter. Och till skillnad från it-jättarna har teleoperatörerna aldrig förnekat att NSA skulle ha tillgång till deras databaser i den omfattning som rapporterats.

Stor oklarhet råder dock fortfarande om vilken tillgång analytiker på NSA och FBI har haft till det materialet.

Kongressledamoten Jerrold Nadler berättade i dagarna att han under en hemlig genomgång för kongressledamöter om övervakningen fått veta att innehållet i telefonsamtal gick att nå "genom att en övervakningsanalytiker bara bestämde det".

Edward Snowden har också uppgett att han hade fri tillgång till information om vilken amerikansk medborgare som helst, "även presidenten, om han hade en privat e-postadress".

I söndags tog dock Nadler tillbaka sitt uttalande, efter att han fått mer information, oklart vilken.

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt