Telekompaketet kan påverka internet

2009-04-21 15:46  
Erik Josefsson

Den 5 maj röstar hela EU-parlamentet om det nya kontroversiella Telekomdirektiven som kan avgöra framtiden för internetanvändarna. Men redan i kväll håller det tunga industriutskottet Itre en omröstning om Telekompaketet.

I franska Strasbourg laddar man nu inför omröstningen kring Telekompaketet i utskottet Itre, som ansvarar för industri och forskningsfrågor, i kväll.

Paketet syftar främst till att stärka konsumenternas ställning och att reformera särreglerna för telekommarknaden.

Men däri finns också förslag som kan strypa tillgången på internet för internetanvändarna framöver.

* Internetoperatörer föreslås nämligen få ansvar att övervaka och blockera sajter med olagligt innehåll.

I dag har operatörerna ansvar för trafiken, men inte för innehållet. Hemsidor med kriminellt innehåll kan polisanmälas och en domstolsprövning sker innan sidor stängs ned.

Den nya, föreslagna principen att operatörer ska ansvara även för innehållet, innebär att de ges skyldighet att ingripa mot en hemsida, utan att en föregående rättslig prövning.

– Vi kan inte ha speciallagstiftning för yttrandefrihetsfrågor på internet, säger EU-parlamentarikerna Eva-Britt Svensson, V, som kämpar för att få igenom ändringar innan plenum-omröstningen den 5 maj.

Bland annat ska operatörer inte ha rätt att stänga hemsidor utan rättslig prövning.

–Självklart ska sidor med olagligt material kunna stängas ned men det ska i så fall ske som i dag via det vanliga rättssystemet, anser Eva-Britt Svensson.

Hon och partikollegan Erik Josefsson, V, fruktar också att innebörden blir att operatörerna använder sig av teknik, typ deep packet inspection, för att övervaka vad kunderna gör.

Det finns också formuleringar i Telekompaketet som gör att de fruktar att internetabonnemangen i framtiden kan utformas så att kunderna måste betala för att ta del av vissa sidor eller tjänster, exempelvis Skype, Google, Facebook eller YouTube.

Europa skulle få ett ”kabel-tv-internet”.

– Konsekvensen av att man ser användarrättigheter som något som finns kontraktet, blir att man anser att konkurrensrätten ska kunna reglera rätten till internet, vilket vi anser är väldigt fel, säger Erik Josefsson.

*Internetoperatörerna kan också få möjlighet inskränka internetanvändares användning av internet. Detta om användaren exempelvis begår brott som att ”en masse” fildela piratkopierade filmer eller datorspel.

Det förslaget går längre än den svenska Ipred-lagen, som minskat internettrafiken med 40-45 procent sedan lagen trädde i kraft den 1 april.

Eva-Britt Svensson har gått i bräschen för motståndet till de ursprungliga förslagen i EU-parlamentet. I förhandlingar med rådet har en del formuleringar mjukats upp och gjorts vagare, säger hon.

Vid parlamentets första genomläsning lyckades hon få en majoritet med sig för ändringsförslagen 138 och 166. De ska hon också försöka få igenom den 5 maj.

Ändringsförslagen ska garantera användarna fri tillgång till nätet.

Ingen ska kunna inskränka deras fundamentala rättigheter att använda sig av internet utan domstolsprövning.

166 säger att abonnenter ska ha rätt att använda internet, likt en mänsklig rättighet, för exempelvis bankärenden, tillgång till kommunal service och yttrandefrihet.

– Vi har blivit beroende av internet som teknisk infrastruktur och kan inte klara oss utan internet, kommenterar Erik Josefsson.

Ska man vidta åtgärder mot kriminella fildelare ska sanktionerna vara nödvändiga, proportionella.

De får inte inskränka informationssamhället, och åtgärder ska inte kunna ske utan rättegång, anser Eva-Britt Svensson och Erik Josefsson.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt