Techleaks fyller ett år

2013-06-05 10:16  

I veckan fyller Ny Tekniks visselblåsartjänst Techleaks ett år. Mängder av tips har strömmat in. Flera har också blivit tunga nyheter och hamnat i riksdagen.

Den 7 juni 2012 öppnade vi på Ny Teknik en unik kanal för alla som vill skicka meddelanden till oss och samtidigt vara anonyma – Techleaks.

Tanken var att ge visselblåsare inom den breda tekniksfär vi bevakar en chans att kontakta oss så säkert som möjligt.

Under året har nära 100 tips sänts in, som granskats av redaktionen. Och i en rad fall har de resulterat i tunga nyheter i tidningen och på vår webb.

De har exempelvis handlat om signalsystemet för tåg, ERTMS, om den mobila plånboken Wywallet och om riskerna för att patientuppgifter läcker ut när sjukhuspersonal facebookar via jobbdatorerna.

Ett annat gällde att Försvarets radioanstalt, FRA, kan läsa innehållet i vissa myndigheters kommunikation via TDV, Tekniskt detekterings- och varningssystem, en tjänst för it-säkerhet. Det visade sig också stämma. Ett år efter vår lansering av Techleaks väntas försvarsminister Karin Enström nu den 14 juni svara på frågor i riksdagen om hur FRA använder TDV. Också andra techleakstips har väckt debatt i riksdagen.

Ulrik Franke, teknisk doktor i informations- och styrsystem på Totalförsvarets forskningsinstitut, bedömer att i takt med att övervakningstekniken utvecklas kommer liknande tjänster som stärker medborgarnas meddelarskydd bli allt vanligare framöver, kanske till och med standard på mediehusen.

– Det är tydligt att sådana tjänster spelar en roll i och med att de täpper till möjligheterna att avlyssna privatpersoner. Men det går inte att slå sig till ro. Säkerhetstänkandet måste hela tiden ligga steget före, säger han.

Han påpekar att stora aktörer som Microsoft nappat på trenden och marknadsför sin e-posttjänst Outlook med att den inkräktar mindre på privatlivet än Googles Gmail.

Vi på Ny Teknik vill ha dina nyhetstips...

Via sajten www.techleaks.se kan du krypterat förmedla dig med oss. Adress- och identitetsinformation raderas från de tips och filer som sänds in. Det sker automatiskt och omedelbart. Ingen på redaktionen kan se vem du är.

Det material vi vill ta del av bör röra något av ämnena: teknik, miljö, forskning, it, energi, automation, fordon, transporter, försvar, naturvetenskap, bioteknik och läkemedel, eller ha teknikkoppling i bred mening. Techleaks startades av Ny Tekniks  tidigare chefredaktörer Norbert Andersson och Mats Engström.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt