Svenska ubåtar ”ser” bättre med aktiv sonar

2004-03-23 23:00  

Svenska ubåtar utrustas med toppmoderna aktiva sonarer som ger en tredimensionell bild av undervattensmiljön. Det ger effektivare minletning, navigering och ubåtsjakt. Men ubåtarna blir också lättare att upptäcka.

Som en försmak av det framtida dansk-svenska ubåtsprojektet Viking rustas den svenska ubåtsflottan upp med toppmoderna aktiva sonarer för 57 miljoner kronor.
 
De nuvarande sonarerna i de fem svenska ubåtarna är passiva hydrofoner, som inte skickar ut några signaler utan används för att lyssna av omgivningen.
 
Den nya utrustningen från det danska företaget Reson är däremot aktiv. Den skickar ut akustiska signaler. När de stöter på föremål eller oregelbundenheter studsar de tillbaka och omformas till elektriska signaler som bearbetas och tolkas i datorer.
 
Det ska ge snabbare, bättre och mer tillförlitlig information om havsbotten, djup, avstånd, minor, fientliga ubåtar och annat.
 
- Det finns en nackdel med aktiva sonarer jämfört med passiva. Aktiva signaler upptäcks lättare, så ubåtsbesättningarna måste uppträda försiktigare, säger Carl Gerhardsson, avdelningsdirektör på Försvarets materielverk, FMV.
 
Tre olika sonarsystem ska vara installerade i slutet av 2006. Ett av systemen är skräddarsytt för mindetektering men kan också användas för att navigera och är en fördel under bland annat ubåtsjakter.
 
Ett andra system har större täckning och arbetar med lägre frekvenser. Det är specialutvecklat för ubåtsjakt.
 
Det tredje sonarsystemet är i grunden ett kommersiellt system som används av bland annat Sjöfartsverket. Det är avsett för att kartlägga sjöbotten och fungerar i militära sammanhang för snabb uppdatering av position men även för "underrättelseinhämtning".
 
Vissa av dessa system och funktioner finns i dag på utländska ubåtar och andra typer av farkoster.
 
Det som är unikt för de svenska ubåtarna är att de tre huvudsystemen är integrerade med varandra, kan samköras och i princip leverera resultatet på enda bildskärm.
 
En av de fem svenska ubåtarna - en i Gotlandsklassen - får alla tre huvudsystemen. De andra blir något enklare utrustade, men förbereds för att klara en snabb uppgradering med samtliga system.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt