Svensk it-säkerhet stuvas om

2005-09-02 10:38  

Krisberedskapsmyndigheten bör leda de svenska myndigheternas informationssäkerhetsarbete i framtiden. Det föreslår en statlig utredning inom kort. Bristande samordning, revirstrider och dubbelarbete förekommer i dag.

Den 13 september lämnar utredaren Anders Svärd sin dom över svenska myndigheternas arbete med att skydda Sverige från it-attacker till försvarsminister Leni Björklund (s).

Utvärderingen tillkom eftersom riksdagspolitikerna var oense om organisationsmodellen redan innan den sjösattes för två år sedan.

I den nya organisationen är arbetsuppgifterna fördelade på Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Post- och telestyrelsen (PTS), Försvarets Radioanstalt (FRA) och Försvarets materielverk (FMV). Den första samordnar arbetet och samtliga rådgör även med polisen, Försvarsmakten och Statskontoret med flera.

Redan nu kan Ny Teknik avslöja huvudpunkterna i utredning:

KBM ska få en tydlig ledarroll för myndigheternas arbete och dessutom rätt att bestämma en basnivå för informationssäkerheten på alla myndigheter.

- KBM ska äntligen få tydliga huggtänder. Myndigheterna har hållit på sina revir och ansvarsområden, säger en tjänsteman som vill vara anonym.

Bristande samordning och dubbelarbete förekommer mellan myndigheterna, "arbetet krockar", konstaterar en annan tjänsteman. Statskontoret och KBM jobbar i dag exempelvis bägge med säkerhetsfrågor som berör e-förvaltning.

FRA som byggt upp en ny teknisk kompetens bestående av 25 informationssäkerhetsexperter och forskare samt utrustning ska få ytterligare förstärkning.

Teknikerna på FRA stödjer andra myndigheter i säkerhetsarbetet, bland annat identifierar man aktörerna bakom attacker och säkrar bevis.


IT-incidentrapporteringsorganet "Sitic", som samlar uppgifter om it-incidenter, sårbarheter, hot och varningar till allmänheten, och som fått viss kritik under åren, föreslås dock få finnas kvar inom PTSs hägn.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt