Svårt kora grönaste läskförpackningen

2001-08-29 13:00  
Det går inte att räkna ut vilken dryckesförpackning som är bäst för miljön. Returflaskor av glas använder betydligt mindre el än aluminiumburken. Å andra sidan förbrukar returglassystemet mer fossila bränslen. Den som vill göra ett miljömedvetet val i läskhyllan tvingas villrådigt konstatera att olika förpackningstyper har sina respektive för- och nackdelar.

Den hittills största utredningen av miljöpåverkan från olika förpackningssystem för öl och läsk är dansk. Den utfördes för tre år sedan, framför allt med syfte att inför EU försvara landets förbud mot aluminiumburkar och andra förpackningar som inte är återfyllningsbara - ett förbud som i höst prövas av EU-kommissionen. Utredningen konstaterar att dryckesförpackningar av engångstyp har större miljöpåverkan än retursystem. Ett viktigt undantag är aluminiumburken. För den svenska öl- och läskmarknaden skulle det betyda att returglasflaskan såväl som återfyllningsbara PET-flaskor och aluminiumburken hamnar i miljöklass 1.

Steget efter hamnar återvunna plastflaskor. Samtidigt är det den dryckesförpackning vars marknadsandel ökar mest och har lägst återvinningsgrad, 78 procent år 2000.

Men en livscykelanalys från Danmark är inte automatiskt överförbar till svenska förhållanden. Exempelvis skiljer elproduktion och transportavstånd länderna åt. 1991 års svenska förpackningsutredning kom till samma slutsats som den danska: att återfyllning är i de flesta fall bättre än materialåtervinning. Men även över tid är det svårt att dra aktuella slutsatser av de studier som gjorts.

Förpackningssystemen finslipas kontinuerligt. Exempelvis har aluminiumburkens vikt minskat med cirka tjugofem procent de senaste tio åren. Och med början i år introduceras en ny returglasflaska som blivitmed tjugo procent lättare. Viktreducering minskar både materialåtgång och transportarbete.

Ökade transporter är vad kritiker brukar invända mot ökad återvinning. I dagsläget sker exempelvis ingen materialåtervinning inom landets gränser. Sammanpressad aluminium och PET skeppas till England respektive Holland. Naturvårdsverket konstaterade dock för ett par år sedan att miljövinsten med återvinning generellt är större än miljöpåverkan från mer transporter.

För konsumenten liksom för beslutsfattaren erbjuder utredningarna ett svårtolkat stöd. Är utsläpp till vatten att föredra framför luftutsläpp? Är det bättre att späda på växthuseffekten eller att producera mer radioaktivt avfall?

Sådana hårklyverier kan lätt skymma målet som på lång sikt måste vara att minska resursuttaget och sluta kretsloppen, anser Eva Eiderström, ansvarig för Handla Miljövänligt på Svenska Naturskyddsföreningen, Återanvändning är då bättre än materialåtervinning och det är i sin tur bättre än förbränning och deponering - en hierarki som döpts till Töpferskalan efter upphovsmannen, den förre tyske miljöministern Klaus Töpfer.

Hur viktigt är det då att tänka på förpackningen när du köper öl, vatten eller läsk? Som konsument är det naturligtvis enklare att välja förpackning än att påverka utsläppen som uppstår vid exempelvis glastillverkning.

Returglas kan diskas och återfyllas ett trettiotal gånger, men det är ett förhållandevis tungt emballage. Det innebär ett större transportarbete och därmed högre utsläpp.

Aluminiumburkar är energikrävande att framställa från jungfruliga resurser, men med en återvinningsgrad på cirka 90 procent blir burkens miljöegenskaper konkurrensmässiga även jämfört med glasflaskan.

Plastflaskan av PET har låg vikt och kan antingen återfyllas eller materialåtervinnas. Dock förbjuder svenska regler att återvunnet material kommer i kontakt med livsmedel. Den återvunna flaskan består därför av ett treskikt med återvunnet material inneslutet i nyproducerad plast - totalt endast 30 procent återvunnen PET.

Men förpackningen utgör en mindre del av en produkts hela miljöpåverkan, konstaterar Eva Eiderström.

- Att bara stirra sig blind på förpackningar är fel. Det viktiga är att se helheten och istället fundera över sina köpvanor. Ur miljösynpunkt är det inte särskilt logiskt att frakta smaksatt vatten.
 
 

Henrik Lundström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt