Svårt att hitta e-postadresser

2000-02-17 15:40  
Det snabbaste sättet att få tag på en persons e-postadress är att ringa och fråga. De flesta har en e-postadress, många har flera adresser, men de är mycket svåra att hitta via internet. De e-postkataloger som finns fungerar dåligt. Ny Teknik har undersökt bästa sättet att hitta rätt. Vi har också undersökt vad som görs för att det ska bli lättare att hitta adresser.

Regeringen vill nämligen nu att det ska bli lättare att hitta i det totalt oreg-lerade e-postsystemet. Näringsdepartementet har gett Post- och Telestyrelsen i uppdrag att ta reda på vad som krävs för att det ska gå att skapa en nationell e-postkatalog. Men det är en mycket svår uppgift.

Vidden av problemet förstår man genom att söka efter Elvis Presley; man får flera hundra e-postadresser i sökresultat. Här är några andra problem:

- Vem som helst kan starta en e-postserver och börja ge bort adresser.

- Den som har en personlig e-post-adress måste samtycka till att den blir sökbar i en katalog.

- Människor byter e-postadress ofta. Det är svårt att plocka bort gamla, inaktuella uppgifter ur katalogen.

- Det är lätt att skaffa en anonym e-postadress och utifrån den skapa falska kataloguppgifter.

- Många är rädda för oönskad reklam med e-posten och vill inte förekomma i kataloger. Det är svårt att hindra säljorganisationer från att söka i öppna kataloger och lägga upp egna register för reklamutskick.

- Det finns inga landsgränser på internet så en svensk kan lika gärna ha en e-postadress på en server i Taiwan.

Det är nästan omöjligt att reglera marknaden och det vill inte heller regeringen göra. En enhetlig katalog måste istället bygga på smart teknik och frivillighet.
- Det kan mycket väl vara så att utredningen visar att det inte går. Internet ska inte särbehandlas, men eftersom behovet av en katalog är stort så kanske det går att stimulera så att en katalog kan fungera på frivillig väg, säger Karin Hovlin, departements-sekreterare på näringsdepartementet.

Sedan flera år pågår Projekt Tisdag (Technical Infrastructure for Swedish Directory Access Gateways) vars syfte bland annat är att hitta ett system att hantera en överkatalog med hänvisningsfunktion dit svenska internetleverantörer och andra med egna e-postkataloger lämnar aktuella uppgifter om sina kunder.

Patrik Fältström, Tele 2 och Roland Hedberg, Catalogix i Norge, är ledande i projektet som är initierat av KK-stiftelsen.
- Vi har pengar från KK-stiftelsen att köra katalogen i drift ett år. Sedan handlar det om att lämna över till en oförvitlig part, för det här är till nytta för alla och det ska ingen tjäna pengar på, anser Roland Hedberg.

Han har tidigare jobbat vid Umeå universitet och ligger bakom Sunets katalogtjänster. Nu diskuterar han med kollegor i andra europeiska länder om att skapa en överkatalog för Europas universitet.

Ett problem rent tekniskt är att det inte finns något lösning som gör att man kan söka globalt. LDAP, Directory Lightweight Access Protocol, är ett standardförslag som är begränsat på så sätt att man måste ha information om var i adressstrukturen man ska leta för att hitta rätt.

- I praktiken måste man veta i vilket land och i vilken organisation man ska leta för att kunna göra en fritextsökning, säger Patrik Fältström, som också jobbar med de här frågorna i den internationella organisationen IETF, Internet Engineering Task Force.

I projektet har man specificerat att katalogen ska ha tre sökbegrepp, namn, organisationstillhörighet och geografiskt område, för att lättare hitta rätt adress.

Det finns stora pengar att tjäna för den som lyckas skapa en e-postkatalog så därför finns det idag många konkurrerande sådana. Alla bygger dock på att varje användare registrerar sig manuellt.

Telia har den idag största och mest kända e-postkatalogen, men den ger sällan några bra resultat. Ofta är det inaktuella uppgifter eftersom varje person måste ändra manuellt och det är lätt att glömma lösenordet som då krävs.

Adress.nu startade som ett ambitiöst projekt, men cirka 20 000 e-postadresser är för lite när svenskarna har nästan fyra miljoner adresser. Posten gav nyligen upp och la ned sin katalog.

Den var enbart för företag och det kostade pengar att registrera sig. Få ville betala och med bara några tusen adresser i katalogen var det få som sökte också.

Istället är det flera av de utländska tjänsterna som konstigt nog är bäst för att hitta svenska adresser. Men man får räkna med att en stor del av innehållet är inaktuellt.

Yahoo har en omfattande katalog som ger viss chans att hitta rätt person. Bigfoot, Whowhere och Internet Addressfinder är andra alternativ.

Bäst är egentligen webbplatser eller program som söker i flera av de stora katalogerna samtidigt. Copernic 99 eller Emailferret är exempel på program med en sådan funktion. Meza eller Email Search, är exempel på webbplatser som anropar flera kataloger. Tyvärr bommar man alldeles för ofta även med dessa avancerade sökningar.

Projekt Tisdag har fram till sommaren på sig att redovisa resultat och förslag till regeringen. Huvudsyftet med utredningen är att tillgodose det EU-direktiv som talar om medborgarnas möjlighet att söka reda på telefonnummer.

Tomas Carlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt