Strålningsforskning kan få mer pengar

2003-11-07 15:32  
Ska göra ett försök

Regeringen överväger nu att styra pengar särskilt till forskningen om mobilstrålning. Svenska forskare är djupt oroade över drastiska nedskärningar, trots att riskerna med mobiltelefonin är outredda.

Pengar till forskning om mobiltelefonins hälsorisker har minskat rejält sedan Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, tog över anslagsbesluten för tre år sedan, anser professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.
- Tidigare gick cirka åtta miljoner om året till forskning om elektromagnetiska fält, nu bara omkring en miljon.

Lena
Sommestad,
miljöminister
Forskningen tvingas i dag slåss om pengar med alla andra forskningsområden som FAS finansierar.

Milds forskargrupp har tidigare funnit samband mellan hjärntumörer och NMT-telefoner i frekvensområdet 450 MHz. Nu vill han undersöka riskerna för hudtumörer med gsm och 3G, med frekvenserna på 900 till 2000 MHz. Det man vet är att mikrovågor till 30 procent absorberas i huden vid höga frekvenser.

Men FAS har avslagit ansökan utan vetenskaplig motivering, skriver Kjell Hansson Mild i ett brev till miljöminister Lena Sommestad.

Han vill nu ha ett nationellt forskningsprogram inom området hälsoeffekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält, EMF, och emissioner av mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer.
I ett svar nyligen lovade Lena Sommestad att försöka få ett program till stånd.

Även andra forskare har i brev till miljödepartementet vittnat om det prekära läget. Samma gäller Världshälsoorganisationen, WHO, som sedan flera år samlar på sig forskningsresultat för att kunna göra en kvalificerad riskbedömning.
- Vi diskuterar nu med andra berörda departement vad som kan göras, säger miljödepartementets handläggare Ansi Gerhardsson.

Tidigare politiska viljeyttringar från regeringen om att svensk forskning inte ska hamna i skymundan förpliktar.
- Men några definitiva beslut har ännu inte fattats, betonar Ansi Gerhardsson.

För EMF-forskarna är öronmärkta pengar det enda rimliga.
- Det finns en stor oro kring mobiltelefoni och samtidigt sprids tekniken med blixtens hastighet utan att vi kan vara helt säkra på att det inte finns några risker, säger Anders Ahlbom vid Karolinska institutet.

Anders Ahlboms grupp har ingått i en brittisk pilotundersökning som nu vill fortsätta med en tio-årsstudie av hälsoeffekterna för mobilanvändare.

I sitt brev till Lena Sommestad meddelar WHO att den studien ligger högst upp på listan över angelägna forskningsprojekt och vädjar om hjälp med finansiering av det svenska deltagandet.

Christer Åkerman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt