SKL: Digitaliserad skola kräver kraftsamling

2019-03-18 12:06  
Från och med den 15 januari går det att söka till utbildningen och skolan startar i augusti. Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Ska skolan kunna förse alla elever med gedigen digital kompetens måste det till en kraftsamling. Inte minst måste lärarutbildningarna uppdateras och tillgången till it-support på skolorna förbättras, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar.

De nationella proven ska digitaliseras och därför måste rätt teknik och kompetens för detta finnas i alla skolor senast 2022. Mot den bakgrunden förelår SKL att man tecknar en ny överenskommelse med regeringen om fortsatt arbete för att säkerställa digitaliseringen.

Läs mer: ”Skolan är inte redo för digitalt lärande”

Men behoven är också knutna till undervisning och administration. SKL nämner bland annat mer genomtänkta it-upphandlingar, tydligare roller för it-pedagoger och it-tekniker och att alla, inte några, lärarutbildningar ger studenterna tillräckliga kunskaper för att undervisa med digitala verktyg.

SKL konstaterar att många av åtgärderna innebär stora kostnader för skolhuvudmännen och vill att regeringen utreder detta. Det är angeläget att det säkerställs att huvudmännen har tillräckliga finansiella resurser, skriver SKL.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt