Skiljedom slår fast: avgift på usb-minnen

2012-10-24 15:28  

Om tre månader införs permanent avgift för privatkopiering på usb-minnen och externa hårddiskar. Det har nu slagits fast i en skiljedom.

Om tre månader när skiljedomen vinner laga kraft införs den permanenta avgiften – 80 kronor per extern hårddisk och en krona per gigabyte upp till 80 gigabyte för usb-minnen. Avgiften som kallas privatkopieringsersättning ska kompensera för privatpersoners lagliga rätt att göra kopior på musik för eget bruk – det rör sig alltså inte om ersättning för olaglig piratkopiering.

Att avgiften som länge diskuterats slutligen införs beror på en färsk skiljedom som slår fast att externa hårddiskar och usb-minnen kan anses vara "särskilt ägnade" för privatkopiering.

Bakgrunden är en tvist mellan Universalmediaalliansen, UMA, som företräder återförsäljare av minnen, och Copyswede som består av 14 medlemsorganisationer som företräder svenska upphovsmän.

Copyswede som enligt lag har rätt att ta ut privatkopieringsavgift på bland annat inspelningsbara skivor har drivit kravet att avgift ska tas ut även på usb-minnen och externa hårddiskar. UMA å sin sida har hävdat att den typen av minnen inte kan anses vara "särskilt ägnade" för privatkopiering, vilket lagen kräver för att avgift ska kunna tas ut.

– Det är väldigt glädjande att vi fått detta positiva besked idag eftersom det innebär att rättighetshavare får den ersättning som de är berättigade till när deras filmer och musik privatkopieras på usb-minnen och externa hårddiskar, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede.

UMA ifrågasätter inte upphovsmäns rätt att få betalt men är ändå kritiskt och menar att lagen inte följer med tiden eftersom kopiering av musik inte längre är det vanliga beteendet.

– Nutidens konsumtion av musik och film stavas streaming. Det är skrämmande att det som klart och tydligt skrivs i lag och förarbeten tydligen enligt denna skiljenämnd inte gäller. Vi kommer att arbeta för att lagstiftningen reformeras, säger Klas Elm, vd för Elektronikbranschen.

Den 1 september 2011 började Copyswede ta ut en hälften så stor tillfällig avgift, vilken alltså höjs och permanentas den 24 januari 2013.

Profesionella användare av lagringsmedia kan dock slippa avgiften genom att registrera sig hos Copyswede. De får då ett kundnummer som ska visas upp vid köp av lagringsmedia.

Det här är Copyswede

- I den ekonomiska föreningen Copyswede ingår 14 medlemsorganisationer som företräder svenska upphovsmän och konstnärer. Då ersättningsavtal sluts med olika branschorganisationer företräds upphovsmännen av Copyswede.

- Upphovsmännens rätt till ersättning för privatkopiering är lag-stadgad. I lagen står att upphovsmännen ska företrädas av en gemensam organisation, i det här fallet Copyswede.

- Ordförande för Copyswede är STIMs vd Kenth Muldin.

Detta är UMA

- UniversalMediaAlliansen (UMA) är en sammanslutning av företag som sysslar med universalmedia.

- Medlemmarna är 28 företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller säljer externa hårddiskar och usb-minnen.

- Tillsammans representerar organisationen cirka 90 procent av den svenska marknaden.

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt