Sista chansen för Säpo<br></br> beställa spaning från FRA

2009-11-30 09:45  
Anders Hall Foto: Regeringskansliet

Från och med i morgon får Säpo och Rikskriminalen inte längre beställa signalspaningsinformation direkt från FRA. Frågan om hur polisen ska få underrättelser i framtiden handläggs inom regeringskansliet. Men när ett förslag i ärendet kan komma från regeringen är oklart, uppger Anders Hall, politisk stabchef hos justitieminister Beatrice Ask.

Från och med i morgon den 1 december är det bara regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten som får beställa signalspaning av FRA, Försvarets radioanstalt, enligt den nya ändrade signalspaningslagen.

Varken Säpo eller Rikskriminalen kan längre själva beställa underrättelser, eller som det heter, inrikta FRAs signalspaning.

Begränsningen tillkom sedan Alliansen under förra hösten kommit överens om femton ändringsförslag till den då kritiserade signalspaningslagen, vilka syftade till att minska avlyssningsrisken för enskilda personer.

Förre Säpo-chefen Anders Erikssons fick därefter i uppdrag att leda en statlig utredning om polisens behov av signalspaning. Den presenterades i slutet av juli. Bland annat förslog Anders Eriksson att polisen ska ha egen befogenhet att beställa signalspaning av FRA.

Detta skulle ge polisen långt större volymer av rå signalspaningsinformation, än vid så kallad delgivning, då man får bearbetad underrättelseinformation via andra myndigheter.

Dessutom föreslog han att polisens skulle få använda sig av signalspaningsinformation under förundersökningar av grova brott.

Betänkandet har kritiserats från flera håll. Bland annat har justitieminister Beatrice Ask sagt att hon behöver mer underlag.

I september höll hennes departement därför en särskild hearing om polisens behov av information via FRA. De som deltog var berörda myndigheter, samt en representant för Advokatsamfundet.

Säpo-chefen Anders Danielsson varnade på mötet för att det blir ”nattsvart” efter den 1 december.

”Från den 1 december i år är Säkerhetspolisen totalt avstängd från tillgång till Signalspaning. Det blir nattsvart för Säkerhetspolisens del. Detta är allvarligt.”, säger han enligt protokollet från hearingen.

Ingvar Åkesson, FRAs generaldirektör uppger, enligt samma protokoll:

”Helt nattsvart ska det inte behöva bli. Försvarets radioanstalt kan överlämna information som man har fått via inriktningar från Försvarsmakten, regeringen, m.fl. Problemet är att Säkerhetspolisen inte kan inrikta eller göra inspel när det gäller sökpara metrar m.m. Det dynamiska samarbete som har utvecklats under lång tid och som har gett bra resultat upphör. Försvarets radioanstalt får också frågor utomlands ifrån om vad det är som händer i Sverige och hur man ska lösa situationen. Om förslaget hade varit lite mer modest och reglerat i stort sett det som gäller idag hade det kanske varit lite enklare.”

Efter hearingen har det rått tystnad från regeringshåll om vad som ska hända framöver. Enligt Anders Hall, politisk stabchef vid justitiedepartementet, är det inte ens klart hur den känsliga frågan om polisens signalspaning kommer att beredas.

1. Kommer polisen att få signalspana i framtiden? Vad händer med Anders Erikssons utredning om som tar upp frågan om polisens behov av signalspaning och som kom i slutet av juli, SOU 2009:66?

Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.

2. Hur sker beredningen? Blir det en departementspromemoria eller lägger ni fram ett lagförslag i vår?

Om det blir en ds eller lagrådsremiss och proposition direkt är för närvarande inte klart.

3. Enligt uppgörelsen mellan allianspartierna hösten 2008 ska bara regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten få ta del av signalspaningsinformation efter den 1 december. Hur ska polisen få del av underrättelseinformation som är inhämtad via signalspaning efter i morgon ?

Enligt de lagändringar som träder i kraft den 1 december ska endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten få inrikta FRA:s signalspaning, alltså beställa information från FRA. Polisen kommer alltså inte att kunna beställa information från FRA. Information om utländska förhållanden som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten erhåller genom signalspaning och som har betydelse för terrorismbekämpningen kommer dock även fortsättningsvis att kunna delges Säkerhetspolisen.

4. I vilka situationer kan polisen ta del av signalspaningsinformation framöver?

Se svaret på fråga 3. Nya möjligheter för polisen att få del av signalspaningsinformation föreslås i SOU 2009:66, som nu bereds inom Regeringskansliet.

5. Kommer polisen kunna använda information som framkommit genom signalspaning som bevis i rättegångar?

Den frågan tas upp i SOU 2009:66 och bereds för närvarande i regeringskansliet.

Relaterade dokument

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt