Sida satsar på it som bistånd

2004-05-12 07:07  
Carin Jämtin bistånds- minister

Den digitala revolutionen har hittills bara stärkt klyftan mellan fattiga och rika länder. Men sedan fem år tillbaka satsar Sida på it i sitt bistånd. På så sätt ska demokrati och utveckling i u-länderna främjas men arbetet kräver mycket tid och medling.

Enligt Världsbanken finns ungefär 1,15 miljarder människor på jorden som är extremt fattiga. I flera av länderna som räknas som de allra fattigaste har Sida funnits i många år. För fem år sedan inrättades ett sekretariat som ansvarar för Sidas it-satsningar. År 2000 gick 50 miljoner kronor till enheten. Förra året mer än dubblerades summan till 120 miljoner kronor. Totalt fick Sida samma år 10,8 miljarder kronor till bistånd.

Carin Jämtin
bistånds-
minister.
Foto: Pawel
Flato
Enligt biståndsministern Carin Jämtin bör it vara en självklar del i Sidas projekt.

- Behoven i u-länderna är olika men det är jätteviktigt att it är en del i många av Sidas biståndsprojekt. Tekniken förenklar och förbättrar utbildning, informationsspridning och sjukvårdsinsatser. Exemplen är många. Om vi i i-länderna tar hjälp av it ska vi även hjälpa u-länder med den senaste tekniken. Därför uppmuntrar vi Sida att satsa mer på it, säger hon.

Projekten knyts till universiteten

Intresset bland länderna är stort men projekten små. En droppe i havet kan tyckas men Anders Granlund, ansvarig för Sidas it-sekretariat, tror på att kunskapen kan spridas.

Moçambique är ett exempel. Här finns runt 18 miljoner invånare men projekten på universitetet i huvudstaden, Maputo, når bara drygt 10 000 studenter.

- Vi tror på att börja vid universiteten. Här finns framtidstro, entusiasm och en vilja att lära sig. Projekten i Moçambique har varit lyckade. Därför har vi gjort liknande projekt i andra länder, säger Anders Granlund.

Sida ställer också krav på länderna. Det måste finnas en fungerande organisation

i landet som kan ta hand om tekniken när den väl finns på plats. I Moçambique var det därför moçambikiska elever, som med hjälp av svenska elever från bland annat KTH, skrev planer för universitetets it-utveckling, installerade lokala nätverk, internetuppkopplingar och hjälpte till för att få lokala internetleverantörer att satsa på lokala internetknutpunkter.

Utbildning av tekniker

Biståndet till olika länder handlar också om utbildning av tekniker och forskare, utveckling av it-baserade tjänster som till exempel distansutbildning, biblioteksfunktioner, policyfrågor och organisationsutveckling. I Rwanda har Sida arbetat med landets regleringsmyndighet för telefoni och datatrafik.

- När det gäller fast telefoni har det statliga bolaget så gott som monopol, men mobiltelefonin är däremot konkurrensutsatt. För att mobiltelefonin ska fungera och det inte ska råda anarki på nätet har vi hjälpt till att reglera trafiken, säger Anders Granlund.

Stort ansvar ligger på mottagarlandet

Sida har bara fem anställda i Sverige som utreder it-satsningar. Ytterst få anställda finns på plats i länderna. Anledningen är att stort ansvar läggs på mottagarlandet. Finns ingen it-strategi på regeringsnivå bör en sådan först upprättas.

- De länderna som vi startar it-projekt i har vi ofta haft lång erfarenhet av. Om korruptionen är utbredd eller om landet är oroligt på grund av inbördes strider ger vi inte bistånd. Zimbabwe är exempel på det, säger Anders Granlund.

I Vietnam har den komplicerade byråkratin på regeringsnivå gjort att diskussionerna har pågått i flera år. Men Anders Granlund har inte gett upp hoppet.

- Vi kommer att starta projekt där. Men regeringen är rädd för att mista kontrollen. It främjar inte bara utvecklingen utan också demokratin. Ingenting kan hållas hemligt när personer kan få information från hela världen.

Vill satsa på mobiltelefoni

- Något som vi inte gett bidrag till men som vi vill satsa på är mobiltelefonin. Mobiltelefonen har blivit den fattiges möjlighet till kommunikation och antalet har ökat explosionsartat i vissa u-länder. Det är ett billigare alternativ till fast telefoni, infrastrukturen är billigare, näten är ofta konkurrensutsatta och kontantkort gör att säljare inte kräver en fast inkomst.

Enligt Rolf Carlman, avdelningschef för infrastruktur och ekonomiskt samarbete på Sida, är it en del av globaliseringen som påverkar såväl Sidas arbete som alla länder man arbetar med.

- Därför kommer it att bli en allt viktigare del i våra projekt. Det ska vara ett självklart hjälpmedel i biståndet för hela vår organisation. Syftet med it-sekretariatet är även att hjälpa och inspirera hela organisationen för att använda tekniken till exempel inom våra utbildnings- och hälsoinsatser, säger han.

På kontoret i Stockholm surrar ständigt frågorna. Kan de verkligen förbättra för ett land? Satsar de på rätt saker?

- Vi tror och hoppas att vi verkligen kan göra något. Det är det som driver oss även om det krävs mycket medling, tålamod, tid och pengar, säger Anders Granlund.

Yvonne Edenholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt