Regeringen inför datalagringsdirektivet

2010-11-11 09:07  

På torsdagen lämnade regeringen över det svenska lagförslaget om datalagring till lagrådet. Lagen inför EU:s datalagringsdirektiv i Sverige. – Vi har valt den kortaste tiden, sex månader, för att skydda integriteten, säger justitieminister Beatrice Ask.

Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja mellan två år och sex månader som max tid under vilken trafikuppgifter får lagras. Lagringen ska ske hos teleoperatörerna och bekostas av dem. Uttag av data ska däremot betalas av polisen, vilket enligt Ask ska göra dem mer restriktiva i sin användning.

De uppgifter som ska lagras gäller trafikdata, inte själva innehållet i informationsutbytet. Endast brottsbekämpande myndigheter får tillgång till uppgifterna. De får användas vid allvarligare brott. Det blir då, enligt lagen om elektronisk kommunikation, fråga om brott som kan ge två års fängelse.

För brott som kan ge sex månaders fängelse är det tillåtet för polisen att hämta ut abonnemangsuppgifter. Det är de uppgifter som finns i telefonkatalogen.

Piratpartiet, starkt kritiskt till direktivet, hävdar att en tilläggslagstiftning väntas som gör att abonnentuppgifterna kan lämnas ut vid obetydliga förseelser.

– Enligt remissen planerar regeringen att mycket snart lägga fram en proposition om att ge ut datalagrade abonnentuppgifter redan vid bötesbrott, säger Rick Falkvinge, ledare för Piratpartiet.

– Från cykling utan lyse och uppåt. Trots att datalagringsdirektivet bara skulle gälla mycket grova brott, så är ändamålsglidningen därmed redan ett faktum, från första dagen.

Rick Falkvinge syftar på förslag i Polismetodutredningen.

Direktivet införs i form av ändringar i lagen om elektronisk information och i rättegångsbalkens skrivningar om hemlig telefonavlyssning. Lagen kommer att gälla all telekommunikation utom vanliga radio- och tevesändningar. Remissinstansernas invändningar gäller främst säkerheten i hanteringen av de lagrade datauppgifterna. KTH föreslår till exempel att de bör krypteras.

Sverige skulle ha genomfört detta direktiv den 15 mars 2009 och har fällts i EU-domstolen för förseningen. Ytterligare böter väntar om de svenska lagstiftarna dröjer med beslut.

Justitieminister Beatrice Ask förklarade på presskonferensen på torsdagen förseningarna med att andra lagar behövde komma på plats. Hon hänvisade till polismetodutredningen som blir en proposition inom kort.

Jonas Melzer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt