PTS kovänder om svensk datalagring

2014-06-16 14:54  

Efter juristen Sten Heckschers snabbutredning om EU-domen kring datalagring: PTS börjar tillämpa de svenska datalagringsreglerna igen.

Post- och telestyrelsen, PTS, börjar nu tillämpa de svenska reglerna om trafikdatalagring igen. Det skriver Annica Bergman, chef för myndighetens nätsäkerhetsavdelning, i brev till operatörer som frågat myndigheten vilka regler som nu gäller.

EU-domstolen upphävde i våras datalagringsdirektivet - som de svenska reglerna bygger på - eftersom det ansågs vara alltför integritetskränkande och strida mot människors grundläggande rättigheter i EU- och Europarätten. PTS gjorde då en egen tolkning av domen och meddelade att man inte tänkte vidta åtgärder mot operatörer i Sverige som upphörde med sin datalagring.

Men i fredags kom så regeringens utredare Sten Heckscher med en första rapport om hur de svenska reglerna står sig i förhållande till domen.

Enligt Heckscher är den svenska lagstiftningen tydligare och därigenom bättre än direktivet. Den samlade bedömningen innebär att de svenska reglerna ryms inom det rättsliga ramverket i EU och Europa.

Samtidigt ska han fortsätta utreda om de svenska reglerna ändå behöver ett starkare integritetsskydd, exempelvis ifråga om underrättelseinhämtning.

PTS beslut i dag innebär att tele- och internetoperatörer återigen blir skyldiga att spara mycket stora mängder metadata om hur enskilda kommunicerar, exempelvis ringer, surfar och messar. Uppgifterna ska lagras i minst sex månader och kan lämnas ut på begäran av polis eller andra brottsbekämpande myndigheter.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt