PTS kovänder om svensk datalagring

2014-06-16 14:54  

Efter juristen Sten Heckschers snabbutredning om EU-domen kring datalagring: PTS börjar tillämpa de svenska datalagringsreglerna igen.

Post- och telestyrelsen, PTS, börjar nu tillämpa de svenska reglerna om trafikdatalagring igen. Det skriver Annica Bergman, chef för myndighetens nätsäkerhetsavdelning, i brev till operatörer som frågat myndigheten vilka regler som nu gäller.

EU-domstolen upphävde i våras datalagringsdirektivet - som de svenska reglerna bygger på - eftersom det ansågs vara alltför integritetskränkande och strida mot människors grundläggande rättigheter i EU- och Europarätten. PTS gjorde då en egen tolkning av domen och meddelade att man inte tänkte vidta åtgärder mot operatörer i Sverige som upphörde med sin datalagring.

Men i fredags kom så regeringens utredare Sten Heckscher med en första rapport om hur de svenska reglerna står sig i förhållande till domen.

Enligt Heckscher är den svenska lagstiftningen tydligare och därigenom bättre än direktivet. Den samlade bedömningen innebär att de svenska reglerna ryms inom det rättsliga ramverket i EU och Europa.

Samtidigt ska han fortsätta utreda om de svenska reglerna ändå behöver ett starkare integritetsskydd, exempelvis ifråga om underrättelseinhämtning.

PTS beslut i dag innebär att tele- och internetoperatörer återigen blir skyldiga att spara mycket stora mängder metadata om hur enskilda kommunicerar, exempelvis ringer, surfar och messar. Uppgifterna ska lagras i minst sex månader och kan lämnas ut på begäran av polis eller andra brottsbekämpande myndigheter.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt