Oväntade vinnare när fler storsatsar på cybersäkerhet i Norden

2017-12-01 12:38  
Fokus på cybersäkerhet i Norden ökar explosionsartat. Foto: IBL

Investeringar i cybersäkerhet i Norden ökar explosionsartat. Och digitaliseringen leder till att it-säkerhetsbolagen får allt större konkurrens från helt nya håll.

Just nu råder det en mycket stark tillväxt inom området cybersäkerhet i nordiska länder. Det visar en färsk kartläggning om it-analysfirman Radar har gjort av marknaderna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

I Sverige uppskattas marknaden för cybersäkerhet 2017 vara värd närmare 8,8 miljarder kronor. Av den summan läggs 1,5 miljarder kronor på hårdvara, 1,9 miljarder på programvara – och 5,4 miljarder kronor på tjänster.

Det som driver på den kraftiga ökningen är en ”markant” förändrad inställning till cybersäkerhet i styrelser och högsta ledningen hos organisationer.

Läs mer:

Läs mer: Över 1 000 samhällsviktiga it-system oskyddade

Flera faktorer ligger bakom utvecklingen, enligt Radar.

Dels har det skett en rad av storskaliga it-attacker, utbrott och säkerhetsincidenter – som Transportverket-skandalen – under året. Dels drar införandet av EU:s nya dataskyddslag GDPR allt närmare.

- Digitalisering och automation blir allt viktigare affärsutvecklingsmodeller för de flesta verksamheter. Men i och med den ökande digitaliseringen ökar även riskerna, eftersom internet blir den infrastruktur som alla annan infrastruktur, exempelvis digitala betalsystem, är beroende av. Det har gjort cybersäkerhet till en ägar- och ledningsfråga, säger Hans Werner, vd för Radar.

I och med att mer och mer av verksamheten blir digital måste företagen och organisationerna förstå vikten av att jobba mer proaktivt och inte enbart reaktivt när ett it-angrepp sker.

- I dag lägger bolagen i genomsnitt 6 procent av sin totala it-budget inom området som vi definierar som cybersäkerhet, och av det ligger enbart runt två procent på proaktiva insatser. Det leder till att vi ser stora kostnadsökningar på den reaktiva sidan som svar på attacker.

Läs mer:

Läs mer: Säkerhetsbrister vid svenska kraftverk

Digitaliseringen förändrar kundernas behov, vilket i sin tur ritar om leverantörslandskapet. Det leder till att traditionella cybersäkerhetsföretag nu möter allt större konkurrens från oväntat håll: juristbyråer, revisionsfirmor och it-konsultbolag.

- Det är tydligt att behovet av exempelvis granskning och revision ökar. Det levereras traditionellt av bolag som Deloitte och KPMG, till exempel. Det handlar framför allt om tjänster som rör allt från informationsklassning, hjälp med strategier och arkitektur till att säkra viss typ av data i enlighet med GDPR.

Av rapporten framgår också att det just nu sker ett skifte där tjänster och kompetens efterfrågas i större utsträckning, medan behovet av tekniska säkerhetslösningar backar. Det innebär att allt från strategisk rådgivning till operativa aktiviteter – exempelvis monitorering av aktiviteten i nätverk och it – kommer att hanteras via konsulttjänster i större utsträckning.

Störst behov av säkerhetskompetens framåt har offentlig sektor, där 65 procent av aktörerna uppger att de måste rekrytera säkerhetsexperter. Motsvarande siffra för privat sektor ligger på 53 procent.

Samtidigt råder det brist på arbetskraft inom cybersäkerhet, vilket gör att både offentlig och privat sektor har svårt att göra rekryteringarna som behövs. Tuffast att locka till sig kompetens har offentlig sektor.

- Just rekrytering av kompetent personal är cybersäkerhetsbranschens största problem. Huggsexan av kompetens leder bland annat till att högre priser för kunderna, men driver också på en uppköpsvåg inom det digitala området där tjänsteaktörer vill skaffa sig den här typen av kompetens och resurser, säger Hans Werner.

Cybersäkerhetsbranschen största vinnare 2017

IBM är det bolag som har störst del av den nordiska marknaden.

Fyra it-bolag med starkast lokal närvaro är Tieto, Evry, Knowit och Cybercom. Störst är de två förstnämnda bolagen.

Bland företagen som fokuserar på revision och compliance är Deloitte, EY, PWC och KPMG störst.

Knowit skördar mest framgång bland utpräglade it-säkerhetsföretag. Inom cybersäkerhet har Transcendent, Truesec och Mnemonic störst tillväxt.

Bland de mer renodlade it-säkerhetsföretagen är Knowit det mest framgångsrika. Medan företag som Transcendent, Truesec och Mnemonic är de som växer mest.

Källa: Radar

Kalle Wiklund

Mer om: Cybersäkerhet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt