OECD: Det här är problemet med svenska skolan

2014-12-02 10:03  
Efter fjolårets dåliga Pisa-resultat har OECD analyserat vad i svenska skolan som måste åtgärdas.

Ojämlikt, dålig disciplin i klassrummen, lärare som drunknar i pappersexercis och skolval som inte fungerar. OECD:s experter pekar på en rad problem i den svenska skolan efter en granskning.

Efter de dystra svenska Pisaresultaten i december i fjol bad den dåvarande regeringen om hjälp utifrån. Under året har därför en grupp utländska forskare och experter sökt svar på varför svenska elevers resultat i matte, läsning och naturkunskap bara dalar. I dag berättade gruppen om en del av sina resultat.

– Högpresterande skolsystem kombinerar hög kvalitet med hög jämlikhet. Sverige är inte där men borde vara det, säger analytikern Beatriz Pont i sin presentation.

Både starka och svaga elever har försämrat sina resultat kraftigt på senare år.

Jämfört med andra länder säger många svenska elever att lärarna inte förklarar uppgifter tillräckligt väl.

– Det är något som inte fungerar i klassrummen, säger Pont.

Hon lyfter också fram den bristande disciplinen i skolan.

– Många elever kommer för sent eller inte ens dyker upp, frånvaron är på samma nivå som i Portugal, Bulgarien och Lettland, men vi är i Sverige. Detta kan vändas.

Pont lyfte också fram ett annat känt problem, att lärare anser sig ha för mycket pappersarbete och för lite tid till att förbereda undervisningen.

Skolvalet fungerar inte väl, anser Pont. Det måste finnas mekanismer som utjämnar kvaliteten mellan skolorna.

Pont lyfter fram tre centrala områden för förbättring. För det första måste kvalitet och jämlikhet gå hand i hand, i alla skolor och i alla kommuner, och det måste skötas systematiskt.

– Det får inte fungera hipp som happ, sade Pont.

Läraryrkets status måste öka och rektorer måste ha fokus på att deras anställda ska utvecklas.

OECD förordar också en nationell plan och en kultur där förbättrade resultat står i fokus. Bland annat måste det stå klart vem som ansvarar för resultaten.

I linje med OECD:s rekommendationer måste insatser sättas in tidigt - i förskolan och på lågstadiet - för att hjälpa elever, sade de ansvariga statsråden Gustaf Fridolin och Aida Hadzialic efteråt. Därför måste fler lärare rekryteras dit.

– Då kan man gripa in tidigt när det behövs, sade Fridolin.

Det ska också införas en "läsa, skriva, räkna-garanti".

Regeringen välkomnar också rekommendationen om en långsiktig utvecklingsstrategi, en nationell samling, för läraryrket. Lönerna ska höjas och det ska bli en tydligare koppling mellan lön och utveckling inom yrket.

Regeringen tillsätter nästa år en skolkommission, med forskare, lärare och företrädare för arbetslivet, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Den ska lyssna på expertråd från OECD och föreslå hur skolan ska förbättras.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt