Nyårsraketer svensk miljöbomb

1999-11-18 09:27  
Seklets sista fyrverkerier kommer att sprida enorma mängder tungmetaller över landet. Under timmen kring tolvslaget kommer det sannolikt att spridas tre ton bly över landet. Det är mer än två tredjedelar av vad Sveriges flygtrafik släpper ut på ett år.

Enligt Ny Tekniks beräkningar kommer fyrverkerierna dessutom att sprida två ton koppar, 70 kilogram krom, sex kilo arsenik samt nästan tre kilo kadmium. Samtliga metaller finns på Naturvårdsverkets lista över miljöfarliga tungmetaller.

- Att det är så mycket bly visste jag inte. Jag hoppas verkligen att det inte är sant, säger Eje Berglund, ordförande för Sveriges fyrverkeribranschförbund.

Enligt IVL, Institutet för vatten och luftvårdsforskning, är det bly som står för störst negativ miljöpåverkan.

Eftersom utsläppen från den svenska industrin och biltrafiken har minskat, har fyrverkerier blivit en av landets betydande utsläppskällor.

Största källan till blynedfall är dock utsläpp från biltrafik i andra europeiska länder som sprids via luften till Sverige.

Däremot innebär utsläppen troligtvis inte någon hälsofara för nyårsfirarna eftersom de sker under kort tid och sprids ganska effektivt, hävdar IVL.

Det är i stället den långsiktiga upplagringen i miljön som är den viktigaste miljöeffekten.

Det finns få undersökningar av fyrverkeriers miljöpåverkan. Den mest aktuella gjordes i år av IVL och ingick i den pyroteknikutredning som nyligen presenterades för regeringen. Undersökningen bygger på branschens egna analyser av metallinnehållet i ett represenativt urval av fyrverkeripjäser.

I fyrverkerierna förekommer bly som röd blyoxid och används till knastrande effekter. Några europeiska tillverkare har bytt ut blyoxiden mot ofarlig vismutoxid. Men enligt SCB, Statistiska centralbyrån, importeras mer än 90 procent av fyrverkerierna från Kina där användningen av blyoxid fortfarande dominerar.

Branschens påtryckningar har i princip fått bort innehållet av kvicksilver, men det är svårare att få tillverkarna att byta recept för att eliminera bly, anser fyrverkeriförbundets ordförande Eje Berglund.

De stora blyutsläppen kommer från konsumentfyrverkerier. Så gott som alla pjäser vanliga konsumenter kan köpa i järnhandlar och varuhus kommer från Kina. Det är också dessa som står för de stora volymerna.

I evenemangsfyrverkerier är bly mindre vanligt. En del pyrotekniska företag har av miljöskäl valt bort kinesiska pjäser eller använder exklusiva pjäser från europeiska tillverkare där miljökunnandet är större.

Ett evenemangsfyrverkeri består från halva volymen och uppåt av kinesiska pjäser, uppger branschen.

IVL anser inte att utsläppen av de andra tungmetallerna utgör någon större fara i förhållande till övriga utsläpp. Men den jämförelse Ny Teknik gjort visar att fyrverkerierna hamnar högt upp på listan över utsläppskällor i Sverige.

Fyrverkerier för runt 400 miljoner kronor kommer att skjutas av vid intåget i det nya årtusendet. Enligt fyrverkeribranschens prognoser kommer vanliga konsumenter att köpa drygt 2 000 ton fyrverkerier.

Dessa innehåller 200 ton pyroteknisk sats, det vill säga krut och de kemikalier som ger ljuseffekter. Det är 50 procent mer än vid ett vanligt årsskifte.

Den är dock evenemangsfyrverkerierna som ökar mest i antal. De större fyrverkeriföretagen har i år fått beställningar på upp till tio gånger fler fyrverkerier.

Många uppger att de hade kunnat ta fler jobb om inte alla pyrotekniker redan varit uppbokade.

Enligt Kenneth Jarnryd, pyroteknikexpert på Sprängämnesinspektionen, kommer de flesta av landets 289 kommuner arrangerar millenniefyrverkerier jämfört med det fåtal som ordnar fyrverkerier ett vanligt nyår.

Enligt honom arrangeras det också fyrverkerier i mellan 10 och 15 stadsdelar i Göteborg. Stockholm kommer att sätta fyr på 8 ton krut. Det är mer än om alla lag under en vattenfestival skjuter iväg sina pjäser samtidigt.

Niclas Köhler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt