Ny upphovsavgift på brännbar skiva svider

2005-01-20 15:24  
Prishöjs

Kassettersättningen på lagringsmedia har sänkts med 0,3 öre per megabyte i regeringens nya förslag om upphovsrätten. Men för brännbara CD, DVD och olika uppspelningsapparater blir avgiften ändå saftig. Ny Teknik har gått igenom lagförslaget.

Höjda kassettersättningar hörde till det som fick mest kritik i förslaget om en ny digital upphovsrätt för ett och ett halvt år sen.

Kassettersättningen är en avgift som idag tas ut på kassettband och andra lagringsmedia för att kompensera för all tillåten kopiering för privat bruk. Pengarna fördelas sedan bland upphovsmännen via deras intresseorganisation Copyswede.

Det kritiken gällt är ersättningen för olika digitala anordningar, och där införs nu en ersättning beräknad per megabyte lagringsutrymme. Beroende på om anordningen kan används en eller flera gånger ligger ersättningen på olika nivå.

Regeringen har tagit intryck av kritiken och sänker nu avgiften från 0,7 till 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme. Men även med den sänkningen blir kassettersättningen för exempelvis en DVD-spelare på 40 Gbyte fortfarande 160 kronor, att tas ut i något produktionsled.

- För att avgiften inte ska slå igenom helt på konsumenterna kommer det att finnas en jämkningsmöjlighet, säger Christoffer Démery, handläggare på justitiedepartementet.

Jämkning förekommer redan med dagens ersättningar, men har ett tak på 6 kronor per produkt.

- Enligt den nya ordningen förutsätts upphovsmännen och branschorganisationerna själva hålla ersättningsnivåerna på rimliga nivåer, klargör Christoffer Démery.

I den lagrådsremiss som regeringen nu äntligen lämnar ifrån sig finns alla de tidigare omdiskuterade förändringarna med utan större justeringar.

Det blir ett tydligt förbud mot att kopiera för privat bruk från olagligt material på nätet.

Med det menas material som lagts ut på internet utan tillstånd från upphovsmännen. I dag är lagen oklar på den punkten.

Syftet är att stoppa kopiering från olika nätverk på internet och innebär att man bara får kopiera för privat bruk från så kallat lovliga förlagor. Däremot införs inte något förbud mot fildelningsprogram i sig, som ju även har fullt legitima användningsområden.

Rätten att kopiera för privat bruk i övrigt finns kvar, men begränsas. Det är fortfarande tillåtet att bränna ett eller några få extra exemplar av en inköpt CD eller att kopiera från tidningar. Det blir dock stopp för kopiering av hela böcker, vilket idag förekommer i stor skala särskilt beträffande kurslitteratur.

Kretsen personer man får kopiera till begränsas också, vilket bland annat slår mot den kopiering som förkommer på många arbetsplatser. I framtiden ska företag dock enkelt kunna träffa schablonavtal om kopiering för egna behov.

Det blir också förbjudet att bryta de tekniska kopierings- och uppspelningsskydd som branschen bygger in i sina produkter. Det handlar exempelvis om att avkoda krypterat upphovsrättsligt material som säljs för nedladdning från internet.

Enligt förslaget blir det böter på att kringgå ett sådan tekniskt skydd. För den som tillverkar och säljer produkter för kringgå skyddet kan det till och med bli fängelse upp till sex månader.

Det undantag som fanns med redan i det ursprungliga förslaget, blir nu tydligare. I lagen skrivs det in att man får bryta tekniska spärrar för att spela upp exempelvis en köpt CD eller DVD på en dator med annat operativsystem än vad produkten tillverkats för.

Regeringens lagförslag ska nu först granskas av lagrådet och därefter enligt planerna gå till riksdagen i mars. De nya reglerna väntas sedan börja gälla från 1 juli.

Christer Åkerman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt