Ny organisation positiv för miljöforskning

2000-03-29 13:00  
Sveriges miljöforskning gynnas av regeringens förslag till nya forskningsråd, anser samtliga forskningsfinansiärer Ny Teknik pratat med. Det nya rådet får ett tydligare miljöansvar och ska dessutom stödja mer tvärvetenskaplig och långsiktig miljöforskning.

- Förslaget är ett tydliggörande av både miljöforskningens betydelse och vikten av helhetsperspektivet "uthålligt samhälle", säger Marianne Glass, kanslichef på Skogs- och jordbrukets forskningsråd.

Såväl forskningsråd som Naturvårdsverket väntar dock med spänning på vad regeringens proposition ska innebära i reda pengar, något som återstår att se.

Om propositionen klubbas av riksdagen slås Byggforskningsrådet samt Skogs- och jordbrukets forskningsråd ihop. Det nya forskningsrådet får ansvar för miljö, lantbruk och naturresurser. Rådet tar även över delar av Naturvårdsverkets forskningsuppgifter.

- Det är positivt att det nya forskningsrådet får sitt ansvar för miljön utpekat redan i namnet. Det är också bra att begreppet hållbar utveckling nämns i inledningen till alla de nya forskningsråden, anser Erik Fellenius, forskningschef på Naturvårdsverket.

Han är dock lite trött på den ryckighet med vilken regeringen fördelar forskningsanslag. De senaste tre åren har pengapendeln svängt tre gånger. Naturvårdsverket förlorade anslagen 1997 när det var tänkt att stiftelsen Mistra skulle ta över ansvaret för miljöforskningen. Förra året fick verket tillbaka 250 miljoner kronor.

Det nya förslaget innebär att Naturvårdsverket förlorar pengar igen. De följer med de forskningsområden som flyttas över till det nya forskningsrådet för miljö, lantbruk och naturresurser.

- Vi är mitt inne i en intensiv planering av fördelningen av medel till miljöforskningen. Jag hoppas att den forskning vi redan har satt igång inte ska falla mellan stolarna, säger Erik Fellenius.

Tills det står klart vad propositionen kommer att innebära i praktiken kommer därför Naturvårdsverket att vara försiktig med pengarna.

Det innebär att vissa forskningsområden får pengar till kortare projekt än de annars skulle ha fått, vilket på kort sikt kan försämra kvalitén på miljöforskningen, hävdar han.

Om propositionen genomförs i sitt nuvarande skick kommer dock forskarna att kompenseras för förvirringen, tror de Ny Teknik talat med.

- Ett av syftena med den här nya organisationen är att forskarna ska ha färre forskningsfinansiärer att vända sig till men lika mycket pengar att söka, säger Marianne Glass på Skogs- och jordbrukets forskningsråd.

Niclas Köhler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt