Norden vill ta täten i 5g-utbyggnaden

2017-02-28 15:53  

MWC, BARCELONA. Sverige, Finland och Norge vill tillsammans med de baltiska länderna ta täten för utbyggnaden av de nya 5g-näten.

(Artikeln har uppdaterats)

– Vi kan inte vänta på övriga Europa, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

– Företrädare för telekom- och transportindustrierna reagerar positivt.

De ansvariga ministrarna i Sverige och Finland och den norska statssekreteraren Reynir Jóhannesson är överens om att snabbt tilldela de frekvenser som behövs för testning, forskning och kommersiell utbyggnad av 5g. De ska också arbeta för ett snabbt införande av 5g-nät i storstadsområden och längs större transportleder.

För att förstå innebörden av den kommande gemensamma handlingsplanen måste man förstå skillnaderna mellan 4g och 5g och då inte i första hand vad som skiljer tekniskt.

4g-näten har till stor del finansierats av hushållens abonnemang och den ständigt ökande aptiten på bandbredd för nöjeskonsumtion.

5g blir i första hand ett industriellt nät som kommer att användas av de flesta industrigrenar och inte minst transportindustrin för deras planer på självkörande fordon.

Läs mer:

Läs mer: ”5g före 2020 är kejsarens nya kläder”

5g blir hemmaplan för det som kallas sakernas internet (”internet of things”, IOT). För att finansiera utbyggnaden av de nya näten krävs nya och breda samarbeten mellan mobiloperatörerna och alla berörda industrigrenar.

– 5g kommer att kräva nya samarbetsformer mellan olika typer av företag. Det handlar inte om att sätta upp nya basstationer utan mer om att olika industriella system ska gå samman. Det gäller förstås transportindustrin men det är också viktigt för välfärden och sjukvården, säger Peter Eriksson till TT på mobilmässan i Barcelona.

Han hoppas att det ska finnas en gemensam EU-linje om ett par år, men kan inte medlemsländerna komma överens så kommer Norden och Baltikum att driva sin egna gemensamma linje.

– Det finns inget skäl för oss att vänta på att de andra ska komma ifatt. Ska vi inom Europa få ut de positiva effekterna av det här så är det viktigt att vi inte hamnar på efterkälken och då är de nordiska länderna loket som måste dra, säger Peter Eriksson.

Mer detaljer om planerna väntas komma vid den nordisk-baltiska digitaliseringskonferensen Digital North. Norge anordnar konferensen i Oslo den 25 april i egenskap av ordförandeland i Nordiska ministerrådet.

– Det är denna typ av ledarskap och gränsöverskridande, långsiktiga samarbeten kring digitalisering och transporter som vi efterfrågar. Jag hoppas att den nordiska handlingsplanen kan bli en föregångare för ett liknande samarbete på EU-nivå, säger lastbilstillverkaren Scanias vd Henrik Henriksson i en kommentar till TT.

Läs fler artiklar från Mobile World Congress här!

Även telekombranschen är positiv.

– Vi välkomnar initiativet om en nordisk-baltisk handlingsplan för 5g. Alla samhällssektorer och industrier kommer dra fördelar av 5g och IOT och den här typen av politiska initiativ är gynnsamma för utvecklingen. För oss som ett svenskt bolag är det viktigt att ha en välutvecklad hemmamarknad som ligger i framkant både vad gäller teknologi och politiskt ramverk, säger Peter Laurin, chef för region Nordeuropa och Centralasien på Ericsson.

– Det här är en nödvändig handlingsplan och det är väldigt uppskattat att fler länder är inblandade. Det behövs en samverkan mellan staten, industrierna och gärna också med forskningen. Det är också väldigt positivt att man vill snabba på processerna, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion, som bland annat arbetar med de här frågorna på EU-nivå.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt