Digitalisering

Nichia och Sony byter blålaserpatent

Företagen Nichia och Sony har träffat en uppgörelse om ömsesidigt utnyttjande av företagens patent inom området blåvioletta laserdioder för optiska skivor.

Publicerad
Sammanlagt har de båda företagen omkring 800 patent som hänförs till blålaserteknik för optiska skivor.

Blåvioletta laserdioder arbetar inom våglängdsområdet 405 nanometer, och är viktiga för det optiska system som Sony utvecklat, det s k Blu-raysystemet. Det kan användas för optiska skivor som kan lagra 25 eller 50 gigabyte data för konsumentbruk, eller i det professionella systemet XDCAM.

Enligt avtalet ska Sony få rättigheterna att vid sidan av Nichia tillverka blålaserdioder till Blu-raysystemet.

Företaget Nichia hamnade i blåsväder tidigare i år när en domstol dömde det att betala 1,4 miljarder kronor i ersättning till den centralperson som anses ligga bakom uppfinningen av blålaserdioden.

Shuji Nakamura är den person som 1993 uppfann blålaserdioden när han arbetade vid Nichia. För sin upptäckt belönades han med en bonus på 1400 kronor.

Sedan han av internationella kolleger fått öknamnet Slaven för sin skrattretande låga belöning, beslöt han att öppna en rättslig process mot företaget.

Nakamura, som idag är universitetsprofessor i Santa Barbara, fick i de första rättsinstanserna avslag på sina krav.

Men i februari i år slog en Tokyodomstol fast att Nakamura personligen ligger bakom hälften av kunnandet i blålasertekniken. För detta har han inte kompenserats skäligt, och domstolen dömde Nichia att ersätta Nakamura med 1,4 miljarder kronor.