Minskat forskningsstöd till cancer av mobiler

2013-05-03 12:45  

Nya studier kring mobiltelefoni och cancer ger minskat stöd för ett samband. Det uppger SSM:s expertråd i dag. Samtidigt ökar hörselnervstumörerna bland män i Danmark.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, vetenskapliga råd, presenterade i dag sin årliga värdering av forskningsläget när det gäller hälsorisker från elektromagnetiska fält, däribland de som härrör från mobiler, trådlösa datanätverk och radio och tv, och som kallas radiofrekventa.

-Det är ju väl känt att hög exponeringar av elektromagnetiska fält kan ge skador, och hög exponering av radiofrekventa fält kan ge uppvärmningsskador. Men det vi nu sammanfattar är forskningen när det gäller nivån under gränsvärdena, uppgav rådets ordförande Leif Moberg, SSM, på en presskonferens på ABF-huset i Stockholm i förmiddags.

Våren 2011 klassade Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut, IARC, mobilstrålning som möjligen cancerframkallande. Ställningstagandet baserade sig på olika studier som varnar för ökad risk för hjärntumörer och hörselnervstumörer.

SSM:s råd, som är sammansatt av experter från olika länder, uppger i dagens rapport att de senaste två årens nya forskningsstudier inte visar att mobiltelefoni har någon koppling till cancersjukdomar.

I stället säger man att forskningsläget ger minskat stöd för tesen. Men det finns metodproblem, som att det svårt att studera påverkan på individer när nivåerna av elektromagnetiska fält är låga.

Samtidigt konstaterar rådet att fält från mobiltelefoner kan orsaka oxidativ stress hos djur i olika vetenskapliga försök, liksom vissa skador på arvsmassan, dna. Men vilka biologiska mekanismer som ligger bakom vet man inte.

Leif Moberg sa dock att rådet noterar att den danska cancerfonden varnar för att antalet hörselnervstumörer ökat med 30 procent bland män i Danmark sedan 2002. Men vad ökningen beror på är inte klarlagt.

Kunskapen kring lång tids användning av mobil (13-15 år) anses fortfarande otillräcklig och vetenskapligt osäker. Det är också för tidigt att dra några säkra slutsatser kring riskerna kring barns användning av mobiler - men unga mobilanvändarens hälsoutveckling bör följas upp, enligt rådsrapporten.

Ledamöterna i rådet uppger att man gått igenom omkring 100 studier kring radiofrekventa fält, bland dem cellundersökningar, djurstudier och epidemiologiska kartläggningar i befolkningen, som publicerats de två senaste åren i engelskspråkiga tidskrifter.

Hélène Asp, enhetschef på SSM, sa i dag att Strålsäkerhetsmyndighetens råd fortsatt är att "använda handsfree och hålla mobilen ut från kroppen".

Hon fick också frågor kring att somliga forskare i rådet har eller har haft kopplingar till mobilindustrin och därigenom kan tänkas vara jäviga. Men enligt henne har ledamöterna lämnat jävsdeklarationer som myndigheten känner sig tillfreds med.

Rapporten från SSM står dock i bjär kontrast till en rapport från The bioinitiative working Group från i januari i år, där ett 30-tal andra forskare varnar att mobiltelefoni kan orsaka en rad hälsoeffekter, däribland öka cancerriskerna. Särskilt utsatta angavs barn och gravida vara.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt