Kvartetten som styr svenska internet

2001-05-23 13:00  
Patrik Fältström, Hans Wallberg, Östen Frånberg och Peter Löthberg styr svenska internet. Foto Patrik Lindén och Per Westergård.
Patrik Fältström, Hans Wallberg, Östen Frånberg och Peter Löthberg.
Foto Patrik Lindén och Per Westergård.
Fyra personer betyder mest för internets utveckling i Sverige. Peter Löthberg, Hans Wallberg, Östen Frånberg och Patrik Fältström har varit med om att bygga upp internet, både i Sverige och globalt, och är i hög grad fortfarande delaktiga i internets utveckling.

Ny Tekniks kartläggning visar att Sveriges internetverksamhet styrs i huvudsak av elva organisationer, och att det i sex utländska organisationer fattas avgörande beslut om internet.

Kartläggningen visar att de fyra personerna tillhör den inre kärnan i organisationerna.

Östen Frånberg och Hans Wallberg är styrelseproffsen som bland annat tillhör toppen inom ISOC-SE, Internet Society, vars uppgift är att sköta politiska och sociala frågor om internet. Wallberg sitter till exempel i tio styrelser som behandlar internetärenden.

Patrik Fältström tillhör de viktigaste personerna inom Internet Engineering Task Force, IETF, som är den absolut viktigaste organisationen för internets stabilitet och utveckling.

Den mytomspunne Peter Löthberg räknas som världens största auktoritet på stora nätverk och representerar bara sig själv i alla sammanhang.

Östen Frånberg, tidigare ansvarig för Ericssons interna datanät, har varit med och grundat det mesta i Internetsverige och sitter också med i internationella ISOCs "Advisory council". Han har tidigare varit starkt kritiserad i svensk press för sitt stora inflytande.

Idag är han därför mån om att tona ned enskilda personers betydelse:

- Det finns ingen som äger internet. Det betydelsefulla är vilket ansvar de olika organisationerna har, säger han.

Östen Frånberg menar att det har hänt mycket inom internetvärlden vad gäller vem som har makten över internet.

- För några år sedan var det teknikerna som styrde. Idag finns det en bredare samhällssyn i organisationerna, säger Östen Frånberg.

Hans Wallberg har verkligen varit "spindeln i nätet" ända från början av 1980-talet när universitetsdatanätet Sunet var identiskt med hela internet i Sverige.

Han är än idag ansvarig för Sunet, men ser också till att de akademiska icke-kommersiella idealen skyddar internets knutpunkter och domännamnsfördelning i styrelser och stiftelser som han arbetar i.

- Stiftelsestadgarna är gjorda så att inte någon stor skum kommersiell part ska kunna komma in och köpa verksamheten, säger Hans Wallberg.

Det digra engagemanget är på gränsen till för mycket, anser han:

- Jag är inblandad i lite för mycket för att det ska vara alldeles bekvämt. Det har blivit så eftersom Sunet var det första som anslöts till internet. Jag tror att jag gör viss nytta, säger Hans Wallberg.

Peter Löthbergs namn nämns med vördnad i olika nätsammanhang.

Varhelst i världen en stor operatör ska bygga ett nätverk så verkar Peter Löthberg bli inkallad som specialist. Hans datorkunskaper var legendariska på KTH redan i början av 1980-talet och han har idag sin bas i Los Altos, Kalifornien, en kvarts bilväg från San José.

Löthberg ligger bakom det första kommersiella nätverket Swipnet och legendariska datorföreningen Snus (Swedish Network Users Society). Det blev Kinnevikskoncernen som lyssnade på Löthberg och tog till sig idéerna om Swedish IP Network, Swipnet. På Telia blev Löthberg utslängd.

- Det var jag och Olle Wallner som blev utkastade med orden "Internet är inget att bry sig om och förresten så kan ni inget av värde för Telia", berättar Peter Löthberg.

Idag kommer han inte med mössan i hand. Istället är han omvittnad som en person som säger vad han tycker till vem som helst.

Han anser exempelvis att kunskaperna om internet är på tok för dåliga hos svenska myndigheter och statsägda bolag. Och att det är denna brist på kunskap som bromsat utvecklingen, främst hos Telia.

- Det var Telia som såg till att regeringen inte byggde den fiberinfrastruktur som IT-kommissionen föreslog, anser Löthberg.

Även Patrik Fältström har i många kretsar fått gurustämpel och hans kunskaper om IP-teknik omnämns med stor vördnad. Han är sedan tre år tillbaka områdeschef inom IETF och ska granska arbetet från de 27 arbetsgrupper som just nu finns samlade under avdelningen "applikationer".

Att ha befunnit sig på KTH i tiderna kring 1985 har för Fältström visat sig vara en bra grund för att skaffa sig de kunskaper om internetteknik och -organisation som han nu har. Han har stått som upphovsman för åtta RFC-dokument (Request For Comment) för IETF och hjälpt till i utvecklingen av en lång rad andra.

Fältströms arbete med IETF har sponsrats av arbetsgivaren Cisco, världens största routertillverkare.

I förhållande till Sveriges storlek är det en stor andel svenskar som är med och jobbar i IETFs arbetsgrupper. Det beror på att tekniker i Sverige tidigt kom in i arbetet med internets utveckling.

Men Patrik Fältström vill att fler duktiga svenska tekniker ska engagera sig:

- Vi har mycket duktigt folk i Sverige. Det är också många svenskar som kommer till mötena eller är med på e-postlistorna, men det är få som visar vad de kan.

Tomas Carlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt