Köp av bombämnen kan registreras

2010-12-29 11:47  

Efter självmordssprängningen på Bryggargatan i Stockholm kan ett nationellt register för skumma köp av bombämnen rycka allt närmare ett införande i Sverige.

När självmordbombaren Taimour Abdulwahab sprängde sig till döds i julruschen en lördag i december på en av gågatorna i Stockholms city hade han dessförinnan, enligt uppgift, försökt att handla aluminiumpulver, som kan ingå i bomber, på en lackeringsfirma i Tranåstrakten.

Personer som gör den här typen av inköp eller försök till inköp av misstänkta bombämnen kan hädanefter komma att anmäla till ett speciellt register som förmodligen kommer att handhas av polisen.

Förslaget om att införa nationella register för skumma transaktioner med ämnen som kan ingå i tillverkningen av bomber och sprängämnen, finns i en EU-förordning, som föreslogs av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström i september i år.

Den ingår i sin tur ingår i en EU-handlingsplan som syftar till att öka sprängämnessäkerheten och förebygga terrordåd. I Sverige jobbar sedan ett år tillbaka en särskild arbetsgrupp med sprängämnesfrågorna, tillsatt av regeringen.

I gruppen ingår representanter för nio myndigheter. Den leds av Ingemar Malmström, enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  och däri ingår också bland annat Thomas Hamrén, handläggare på RPS, Rikspolisstyrelsen.

Enligt dem bägge kan det föreslagna registret över misstänkt handel med bombingredienser få betydelse för att förhindra terrorbrott framöver.

–Det skulle bli användbart, säger Thomas Hamrén. 

Ingen av dem vill dock i dagsläget uttala sig om huruvida det skulle kunna ha förhindrat bombdådet på Bryggargatan i Stockholm.

-Inget är färdigt ännu. Vi håller på att arbeta med frågan om registret, säger Thomas Hamrén.

EU-kommissionen väntas också komma med en vägledning kring hur registret ska vara utformat.

Den svenska arbetsgruppen jobbar även med andra åtgärder som ska öka säkerheten kring sprängämnen. En sådan är införandet av ett varningsystem, Early warning system (EWS), för EU-länderna.

Tanken är poliser i de olika länderna snabbt ska kunna skicka information till varandra om stölder av sprängämnen, vapen eller kemiska och nukleära stridsmedel. I september anslöts fyra EU-länder samt Europol och den 10 november började fler länder att kopplas upp.

I Sverige kommer Rikskriminalens enhet för internationellt polissamarbete, IPO, inom en snar framtid att kopplas upp till EWS, uppger arbetsgruppens i en lägesrapport den 17 december, den andra för i år.

I rapporten beskrivs också att Sverige för en särskild aktiv roll när det gäller sprängämnessäkerhet i olika EU-sammanhang.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt