Ja till permanent buggningslag

2014-05-15 13:48  

Lagrådet säger ja till regeringens förslag att permanenta flera lagar kring buggning och andra hemliga tvångsmedel. Tidigare har rådet förespråkat tidsbegränsade regler.

Lagen om hemlig rumsavlyssning gäller för så kallad buggning och trädde i kraft 2008. Den infördes efter en mångårig integritetsdebatt och bestämmer när och hur polisen får avlyssna misstänkta brottslingar med dolda mikrofoner. Lagen har förlängts flera gånger sedan dess och gäller nu fram till och med slutet av 2014.

Regeringen vill nu efter nära sex års användning permanenta buggningslagen och även andra tillfälliga, integritetskänsliga lagregler som just avser hemliga tvångsmedel.

Lagrådet har tidigare inte velat ha en permanent eller bestående lagstiftning, men säger i ett yttrande i veckan att man nu ställer sig positivt.

Orsaken till att man "inte vill avstyrka" är att tvångsmedlen nu utretts samlat i betänkandet "Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott", SOU 2012:44).

Dock konstaterar lagrådet att nyttan med buggningen är "svårbedömbar". Därför vill man att statsmakterna även framöver ska pröva om reglerna verkligen behövs. Inte minst med tanke på bli avlyssnad i sitt hem innebär en allvarlig integritetskränkning.

Flera andra ändringar föreslås också. När det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning ska en påklagare i brådskande fall få ta beslut om att polisen får använda de hemliga åtgärderna.

Men för buggning krävs fortfarande att en domstol fattar beslut.

Under åren 2008-2011 använde den öppna polisen buggning i 153 fall, Säpo i 45 fall och Tullen i 19 fall. Det rörde sig då ofta om utredningar kring narkotikabrott, mord och grovt spioneri.

Nu vill regeringen att buggning också ska få förekomma i polisutredningar som rör spioneri och företagsspioneri som bedrivs av andra stater.

 

Mer om: Buggning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt