It-säkerheten möbleras om i nytt förslag

2005-09-21 08:24  

En ny myndighet som tar hand om signalskydd, signalspaning och teknisk informationssäkerhet. Det föreslår regeringens utredare Anders Svärd, som vill möblera om i den svenska organisationen för informationssäkerhet.

Anders Svärd
Den föreslagna myndigheten "Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet", IST, ska bygga på kompetens från nuvarande Försvarets radioanstalt. Den övertar också signalskyddsuppgifter som i dag åligger Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten, KBM.

IST får det övergripande teknikansvaret när det gäller it-säkerheten i samhället och ska ge service åt såväl myndigheter och offentliga bolag som industrin och det privata näringslivet.

Försvarsmaktens egna behov av signalskydd ska även i fortsättningen skötas av Försvaret.

Försvarets egna experter är ändå missnöjda med ommöbleringen. De vill inte att resurser som är "vitala för Försvaret" överförs till andra myndigheter.

Utredaren föreslår vidare att:

- Krisberedskapsmyndigheten får administrativt ledningsansvar för it-säkerheten när det gäller statliga myndigheter och bolag.

- Anslagen inom statlig it-säkerhet ökas med 43 miljoner kronor per år, varav 10-15 miljoner ska gå till forskning.

- KBM får rätt att föreskriva en basnivå för säkerheten i statliga myndigheter och bolag, dock ej kommunala.

- KBM ska samordna privat och offentlig sektors behov av informationssäkerhet.

- IST blir internationell kontaktpunkt med ansvar för signalskyddsfrågor.

- Sitic, Sveriges incidenthanteringsorgan, och CSEK, Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet, permanentas.

- Rikskriminalens och Säpos samarbetsgrupp S-Bit får öronmärkta medel .

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt