IT-branschen tänker <br></br>göra Sverige grönare

2008-02-14 13:35  

IT-branschen gör en storsatsning på att göra Sverige grönare. Ett nytt hjälpmedel är ett index som varje år ska mäta hur företag och offentliga organisationer använder IT för att bland annat minska klimathotet.

Insikten om att IT-arbetet måste miljöanpassas är ganska stor i det svenska näringslivet och bland offentliga myndigheter.

Men det är sämre ställt med att göra det i praktiken och mäta resultatet av de insatser som görs.

Det framgår av den första stora inventeringen av hur väl IT-verksamheten i Sverige är miljöanpassad.

Nytt index mäter grönskan
Kartläggningen är gjord av analysföretaget Exido i samarbete med branschorganisationen IT & Telekomföretagen i form av ett nytt verktyg som heter Grön IT Index Sverige.

– Grön IT handlar om allt från tillverkning och transport till användning och avfall. Men just nu inriktar vi oss främst på användningen som vid sidan av miljöaspekter även handlar om energiförbrukning och energieffektivitet, säger Ewa Thorslund som är näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen.

Grön IT Index bygger på en undersökning där omkring 1 000 IT-ansvariga i privat och offentlig sektor har svarat på frågor om hur de arbetar för att dra nytta av och använda IT på bästa möjliga sätt för miljön.

Vill komma åt förändringarna
Syftet med indexet är att få en bild av hur "grön" IT-användningen är idag. Men framför allt handlar det om att årligen göra ett nytt index för att mäta om det sker något förändringsarbete när det gäller IT och miljö.

Indexet innehåller fyra olika nivåer.

1. Finns insikten om att det är viktigt att miljöanpassa IT-arbetet?

2. Har organisationerna någon handlingsplan för miljöanpassningen?

3. Hur efterlevs handlingsplanen?

4. Görs någon utvärdering?

Var femte bryr sig inte
I det första indexet som nu presenterats framgår att 20 procent inte tar hänsyn till IT-investeringarnas miljöeffekter. Vanligtvis för att de ansvariga inte tänkt på den frågan.

Hälften av de tillfrågade säger att IT ingår i den övergripande miljöpolicyn, men det är bara 15 procent som säger sig ha en separat policy för "Grön IT".

Men även då det finns en policy efterlevs den ganska dåligt. Bara fyra procent säger att den egna policyn efterlevs mycket väl medan 34 procent hävdar att den efterlevs ganska väl och 40 procent säger att policyn följs i viss mån eller inte alls.

Knappast någon utvärdering
När det gäller utvärdering av arbetet är det ännu sämre ställt. Endast åtta procent av de svenska organisationerna beräknar och redovisar miljöeffekterna av IT-verksamheten.

– Insikten är alltså relativt hög medan utvärderingen inte fungerar bra. Att få företagen och organisationerna att utarbeta en handlingsplan är den stora utmaningen, säger Niklas Sandelin på Exido.

Ny sajt med råd och tips
För att sätta fart på arbetet med att utnyttja IT som ett verktyg för att förbättra miljön och använda IT på ett miljövänligt sätt har IT & Telekomföretagenlanserat en ny sajt.

Där kan företag och organisationer skaffa information om grön IT och få konkreta handfasta tips om vad som kan göras inom den egna verksamheten.

Där finns även länkar till sidor om hur olika miljöprojekt genomförts i praktiken.

Branschorganisationen ska dessutom genomföra utbildningsseminarier och utveckla webbaserade verktyg för IT-relaterade miljöinsatser.

Enligt IT & Telekomföretagen är de nya satsningarna det största branschinitiativet hittills inom Grön IT i Sverige.

Jan Melin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt