Industrins FoU rasar

2003-03-11 23:00  

För första gången på tio år minskar storföretagen sina satsningar på forskning och utveckling. På ett år har de tjugo mest FoU-intensiva företagen minskat sin FoU med tio procent. Ett ras som i pengar motsvarar omkring 10 miljarder kronor, visar årets upplaga av Ny Tekniks FoU-liga.

För tionde året i rad rankar Ny Teknik de svenska storföretagen efter deras satsningar på forskning och utveckling, FoU, som andel av omsättningen.
Ända sedan 1993, då den första rankningen gjordes, har de mest FoU-intensiva storföretagen stadigt ökat sina satsningar på FoU. Men årets FoU-liga visar för första gången att företagen minskar sina utvecklingskostnader. Under 2002 handlar det om en minskning med tio miljarder kronor, eller tio procent, jämfört med 2001.

Hälften av de tjugo företagen på listan minskade sin FoU under 2002, fem av dem med 25 procent eller mer.
Den största neddragningen står som väntat Ericsson för.
På ett år har Ericssons FoU-kostnader minskat med 27 procent. Ericssons siffror får stort utslag för hela industrin eftersom den svenska FoUn är starkt koncentrerad till några få utvecklingsintensiva koncerner. Och enligt flera uttalanden av Ericssons ledning kommer neddragningarna inom FoU att fortsätta även i år. Ericsson ska spara ytterligare 5-10 miljarder.

Telekomkrisen har satt sina spår även hos Allgon och Nolato som minskat sin FoU med 25 respektive 28 procent.
Men även inom andra branscher syns lågkonjunkturen i de minskade utgifterna för forskning och utveckling.

Det krisdrabbade affärssystemföretaget IFS minskade sin FoU med 25 procent och börsutvecklaren OM med 36 procent.
Lastbilstillverkaren Volvo minskar sin FoU igen efter en kraftig ökning under 2001. Hos Volvo minskade FoU med 204 miljoner förra året.
Kraft- och energijätten ABB har ännu inte offentliggjort sina FoU-siffror för 2002. Men enligt ABBs presstalesman Thomas Schmidt ligger de på samma nivå i procent av omsättningen som under 2001. Enligt Ny Tekniks beräkningar innebär det en minskning av den totala FoUn med cirka 3,5 miljarder kronor.
- Även FoU ingår i våra besparingsprogram och det har skett en omorganisation av våra FoU-centrum under året, säger Thomas Schmidt.

Men det finns också företag som ökar sin FoU. Mest ökar läkemedelskoncernen Astra Zeneca, som ökade sina investeringar i FoU med 3,7 miljarder, motsvarande 14 procent. Astra Zeneca passerar därmed Ericsson och toppar listan över de företag som har störst FoU i pengar räknat.
- Under 2003 kommer vi att fortsätta expandera FoU-satsningarna. Vi räknar med en viss ökning i procent av omsättningen, säger Staffan Ternby, informationsdirektör på Astra Zeneca.

Efter Astra Zeneca står flyg- och försvarskoncernen Saab för den största ökningen av sin FoU. Saab ökade sin FoU med 319 miljoner och toppar dessutom FoU-ligan med en FoU-andel på 25 procent. Det mesta, 80 procent, av Saabs utveckling görs dock på uppdrag från försvaret. Förutom vidareutveckling av Gripen gör Saab bland annat en stor satsning på system för framtidens nätverksbaserade försvar.

Sverige satsar mest i världen på FoU i förhållande till BNP. Men av all FoU står företagen för nästan 80 procent. När företagen drar ner får det stora konsekvenser för Sveriges placering på den internationella FoU-rankningen.
Med undantag av läkemedelsindustrin går bara en mindre del av företagens FoU till forskning. Inom Ericsson står till exempel forskningen bara för cirka tre procent av den totala FoUn. SCBs senaste undersökning av FoU i svenska företag visar dessutom att andelen forskning i industrins FoU minskar. Mellan åren 1999 och 2001 minskade andelen forskning med 15 procent. Göran Marklund, chef för Vinnovas analysenhet, säger att en förklaring kan vara att när företagen måste dra ner på sin FoU så flyttas folk dessutom från forskning till utveckling.
- Neddragningen är mycket allvarlig. Sverige är beroende av den stora FoUn inom företagen. Om företagen drar ner i stor skala så påverkar det hela det svenska kunskapsförsörjningssystemet.

Rankningen som tabell

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt