Digitalisering

Här är hela listan över projekten som påverkas

Regeringens speciella så kallade genomförandegrupp presenterade i förra veckan en lista på 16 projekt som ska avbrytas och 16 projekt som inte får fortsätta att utvecklas fullt ut.

Publicerad

Samtidigt ger regeringen klarsignal till fortsatt utveckling av nästa generations ubåtar på Kockums, och Saabs och FMVs framtidsversion av Jas 39 Gripen, får i praktiken klarsignal.

- Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122

- Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)

- Utveckling av Aktivt pansar (AAC)

- Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)

- Brobandvagn

- Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)

- Luftvärnsrobot korvett Visby

- Produktdefinitionsfas amfibiebataljon

- Halvtidsmodifiering spaningsfartyg

- Utveckling ny gruppbåt

- Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90

- Ny sonarboj

- Vidareutveckling robotsystem 17

- Ledningssystemsutveckling LedsystT

- Materiel till it-försvarsförband

- Fois och FHS stöd till NBF

- Utveckling och anskaffning av Stridsledningssystem Bataljon (SLB)

- Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod

- Stridsträningsanläggning luftvärn

- Motorredskap

- Kompletteringsanskaffning av Splitterskyddad terrängbil RG 32

- Utveckling och ersättning av undervattensvapen

- Halvtids-modifiering av Stridsbåt 90

- Halvtids-modifiering av minröjningsfartyg typ Styrsö

- Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)

- JAS 39, flermålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off

- JAS 39, återanskaffning av ammunition

- JAS 39, översyn av planerad vidareutveckling efter 2010

- Basmateriel

- Minskad ambition av ledningssystem

- Geografisk informationsförsörjning

- Psykologiska operationer (PSYOPS)