FRA:s USA-samarbete är lagligt

2013-12-05 10:13  
Svenska FRA hjälper USA att spionera på Rysslands politiska ledning. Det visar läckta dokument från Edward Snowden, enligt SVT. Uppgifter som framkommer tack vare FRA:s spaning mot ryska politiker lämnas över till den amerikanska underrättelsetjänsten National Security Agency, enligt dokumenten som Uppdrag granskning (UG) har studerat. I dem beskrivs den svenska motsvarigheten FRA som en 'ledande partner' i det internationella samarbetet, skriver UG på sin hemsida. Programmet Uppdrag granskning sänds i SVT1 och SVTPlay på onsdag 11 december kl 20.00. Foto: Uppdrag granskning/SVT/Scanpix

Lagen öppnar för FRA att samarbeta med underrättelseorganisationer i andra länder, men det finns begränsningar. Uppdraget måste komma från regeringen eller någon av fem specifika svenska myndigheter.

Endast svenska myndigheter får beställa signalspaning: regeringen, regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Spaningen granskas av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet. Den har sju ledamöter som tillsätts av regeringen och ligger under Försvarsdepartementet. Förutom FRA ska den granska försvarsunderrättelseverksamheten hos Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Enligt uppgifter från Karin Enström till Dagens Nyheter har Siun granska FRA:s internationella samarbeten tre gånger utan att framföra kritik.

Enligt lagen om förvarsunderrättelseverksamhet är det tillåtet att samarbeta med andra länder. Det är rent av en uppgift som ingår i uppdraget:

"Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden."

Liknande formuleringar finns i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet:

"Signalspaningsmyndigheten får... enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer."

Spaningen får bara göras för ett av åtta specifika syften, bland annat att kartlägga militära hot, grov internationell brottslighet, terrorism och utländska konflikter som kan påverka internationell säkerhet. Den punkt som avslöjandet ligger under är sannolikt nummer åtta:

"Främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets eller försvarspolitik.

Signalspaning "i tråd" får bara göras mot signaler som passerar den svenska gränsen. Ett undantag är signaler mellan sändare och mottagare på utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon.

”Stor partner som trycker på”

Fredrik Wallin, talesperson för FRA

– Jag kan tyvärr inte kommentera den här typen av uppgifter överhuvudtaget.

(SVT)

 

Karin Enström, försvarsminister

– Vi har en tydlig lagstiftning för vilka syften som FRA får genomföra signalspaning för försvarsunderrättelseverksamheten och att FRA samarbetar med sina motsvarigheter i andra länder är väl känt. Däremot är det inte öppet med vilka länder, på vilket sätt och vad innehållet är.

(DN)

 

Anne ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund

– Vad gör vi med den information vi samlar in? Vilka uppgifter får Sverige av NSA? Det väcker många frågor om hur den här handeln med information ser ut.

(SVT)

 

Wilhelm Agrell, professor underättelseanalys

– Det här handlar ju inte enbart eller ens huvudsakligen om nationella intressen, utan här finns en stor partner som ligger i bakgrunden och trycker på.

(SVT)

 

Jan Hallenberg, professor på Försvarshögskolan, saknar uppgifter om nyttan för Sverige

– Det är uppenbart att det här är ett ömsesidigt utbyte.

(SVT)

Niklas Dahlin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt