FRA fick klartecken att spana i kabel

2008-06-03 15:10  

Från och med den 1 oktober 2009 måste landets alla internet- och teleoperatörer ge Försvarets radioanstalt tillgång till kabeltrafiken för avlyssning. En majoritet i försvarsutskottet sa på tisdagen ja till det kontroversiella signalspaningsförslaget.

Alliansmajoriteten i utskottet ställde sig i förmiddags bakom förslaget till ny signalspaningslag.

Därmed får Försvarets radioanstalt, FRA, börja att lyssna på samtal, sms, fax och mejl som passerar landets gränser i kabel från den 1 januari 2009, i försvarsunderrättelsesyfte.

Samtidigt får operatörerna tid på sig till i oktober nästa år att spegla trafiken så att FRA tekniskt ges tillgång till den trafik som passerar landets gränser. Tappningen planeras att ske vid ett 20-tal samverkanspunkter vid de svenska gränserna.

Samtliga tre opposionspartier , s, v och mp, anser signalspanings-förslaget vara alltför integritetskränkande och kräver i reservationer att en parlamentarisk utredning ska utreda ökat rättsligt skydd för individerna.

Utskottets borgerliga majoritet gjorde dock ett tillägg i dag till det betänkande som lades fram våren 2007 och som låg vilande i ett år.

Ledamöterna vill att regeringen i förordningar ska precisera för vilka ändamål signalspaning får bedrivas. Man ska också tala om hur tillståndsgivningen ska gå till och hur insamlade uppgifter ska förstöras.

Regeringen ska också lämna årliga rapporter till riksdagen om signalspaningen och utskottet vill också att man vid en kontrollstation efter 2 år, år 2011, ska utvärdera effekterna av den nya lagen.

Relaterade dokument

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt