FRA-beslut i riksdagen i morgon

2009-10-13 08:25  

I morgon onsdag debatterar ledamöterna i riksdagen förslagen till ändringar i FRA-lagen. Debatten väntas vara i tre timmar.

Den borgerliga majoriteten i försvarsutskottet är för regeringens förslag att ändraden den nuvarande signalspaningslagen i syfte att förstärka integritetsaspekterna av den.

Samtidigt begär socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister att riksdagen röstar nej.

De vill också att lagen rivs upp och att riksdagen beslutar att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda signalspaningsfrågorna.

Debatten om nya signalspaningsreglerna väntas pågå i tre timmar och börjar uppskattningsvis klockan 12.20.

Votering om ändringarna i lagen blir det dock först efter kl ockan 16.

Följ debatt och omröstningen via riksdagens webbsändningar påwww.riksdagen.se.

Läs mer om förslagen i försvarsutskottets betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=FöU3

Här är de viktigaste ändringarna:

* Ändamålet med signalspaningen slås fast i lag i stället för förordning.

* Bara regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten ska få inrikta signalspaningen. Det är ännu oklart om och i så fall hur polisen ska få del av underrättelseinformation.

* Begränsningen att trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige inte ska få inhämtas tydliggörs.

* Tillstånd ska prövas av en ny domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, efter ansökan av Försvarets radioanstalt.

* Signalspaningsmyndigheten ska endast få tillgång till den trafik som är nödvändig för att inhämtning ska kunna genomföras.

* Vilka signalbärare avseende signaler i tråd som FRA ska få tillgång till ska avgöras av domstolen.

* Domstolens tillståndsgivning ska också omfatta själva sökbegreppen.

* Ett integritetsskyddsombud ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstol. De ska ha bakgrund som advokater eller jurister.

* Skyldigheten att förstöra information utvidgas till att gälla också uppgifter under bikt eller enskild själavård.

* En kontrollmyndigheten ska efter begäran ha skyldighet att utreda om enskilda personer har varit utsatta för otillåten signalspaning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt