Försvaret: Den nya FRA-lagen stoppar spionjakt i Sverige

2009-03-10 23:00  

- FRA får inte avlyssna utländska spioner på plats i Sverige om den nya FRA-lagen antas. Det säger Stefan Kristiansson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Han och ÖB kräver att alla "utländska enheter" i Sverige ska få avlyssnas.

Försvarets ledning är djupt skeptisk till förslaget att FRA, Försvarets Radioanstalt, inte ska få signalspana på meddelanden mellan sändare och mottagare som bägge är i Sverige.

Syftet med förbudet, som presenteras i en promemoria från försvarsdepartementet, är att ytterligare begränsa signalspaningen i syfte att skydda ”vanliga svenskar”.

"Måste få spionera"
Enligt Stefan Kristiansson innebär det dock att Must inte kan be FRA att lyssna på trafik mellan exempelvis utländska spioner på jakt efter försvarshemligheter i Sverige eller mellan utländska länders fartyg som befinner sig inom svenskt territorium.

– Du kan tänka dig en situation då det skulle ske någon slags utpressning, hot eller kränkning mot Sverige. Det skulle vara fullständigt orimligt att då inte få lyssna på trafik mellan utländska enheter i Sverige, säger Stefan Kristiansson.

Om försvaret inte får del av inhemsk signalspaning blir underrättelseverksamheten ”verkningslös”, varnar han och ÖB Håkan Syrén i ett remissvar till regeringen

De kräver att försvaret får möjlighet att ta del av alla slags signaler som utväxlas mellan ”utländska enheter” i Sverige.

"Måste kunna lokalisera mottagaren"
Som förbudet är utformat omöjliggör det också spaning på radio, radar- och satellitsända meddelanden.

Enligt försvarsmakten kan man nämligen som oftast bara lokalisera var sändaren befinner sig geografiskt i fråga om eterburen trafik. Alltså inte mottagaren.

FRA skulle också få svårt att spana på hemliga utländska radarstationer i Sverige, konstaterar Stefan Kristiansson.

Radarsensorer är ofta utformade så att både sändare och mottagare är samgrupperade, antingen på marken eller på en rörlig plattform, typ på flygplan eller fartyg. Därmed skulle både sändare och mottagare befinna sig i landet och alltså inte kunna avlyssnas.

Lagstiftningen bör därför delas upp i en del som gäller etertrafik och en annan som gäller digitala meddelanden, enligt Must-chefen.

"Säpo måste få beställa signalspaning"
Must-chefen föreslår också att Säpo ska få möjlighet att beställa signalspaning av FRA, såväl i etervärlden som i kabelvärlden.

Han är också kritisk till att försvaret, exempelvis, svensk trupp i Afganistan inte skulle få signalspana under en pågående operation i syfte att nå målet att slå ut eller avväpna en fiende. Spaningen föreslå bara bli illåten i syfte att skydda svenska styrkor.

Stefan Kristiansson anser också att FRA bör få signalspana utan tillstånd från någon chef eller domstol i brådskande ärenden

Exempelvis för att skydda svensk personal i utlandet i hotande lägen.

Även chefen för FRA kritiserar i sitt remissvar förbudet mot att inhämta inhemska signaler. Detta skulle påverka uppbyggnaden av ett försvarets signalreferensbibliotek eftersom FRA inte skulle kunna skaffa sig mätteknisk data kring signaler som skickas ut från och landar i Sverige, uppger Ingvar Åkesson.

Avlyssningsförbud

FRA får i dag bara spana på internationell trafik, det vill säga trafik antingen i etern eller kabel som passerar svenska gränsen.

Men efter kritiken mot lagen gjorde Alliansen upp om 15 ändringsförslag.

I det nya förslaget får underrättelser inte inhämtas "mellan en avsändare och en mottagare som både befinner sig i Sverige."

FRA ska inte få avlyssna vanliga svenskar, inrikestrafik, i jakten på underrättelser om utländska hot mot Sverige.

Förbudet är i dag i lag utformat så att FRA bara får spana i internationell trafik, det vill säga trafik antingen i eter eller kabel som passerar svenska gränsen.

Men efter kritiken mot lagen gjorde Alliansen upp om 15 ändringsförslag.

I det nya lagförslaget får underrättelser inte inhämtas ”mellan en avsändare och en mottagare som både befinner sig i Sverige.

Mer om: Spioner FRA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt