Digitalisering

Första kvicksilverfria zinkluftbatteriet

Publicerad
Nu lanseras den första kvicksilverfria zinkluftcellen av batteritillverkaren Energizer. Den är en vidareutveckling av en tidigare version som fanns till testförsäljning för några år sedan. Då uppstod problem med läckage och produkten drogs tillbaka. Nu är det avhjälpt, enligt tillverkaren, och sedan i höstas säljs det nya batteriet på den europeiska marknaden. Under april lanseras batteriet med en ny förpackning.
 
Zinkluftbatterier finns främst i form av knappceller som huvudsakligen används i hörapparater.
 
Tidigare användes kvicksilveroxidceller, men de är sedan oktober 1999 förbjudna på grund av sitt höga kvicksilverinnehåll.
 
Kvicksilvret, ungefär en viktprocent, används i zinkluftceller för att motverka både korrosion i zinken och gasbildande reaktioner till följd av materialföroreningar. Korrosion minskar kapaciteten, medan gasbildning kan leda till sprickor i höljet och läckage.
 
Tack vare renare råmaterial, ny design och ändrad tillverkningsprocess kan kvicksilvret nu uteslutas utan risk för läckage eller kapacitetsförluster, hävdar Energizer. Istället ökas batterikapaciteten något, eftersom det avlägsnade kvicksilvret ger plats för mer zink.
 
Energizer hoppas kunna överföra den här tekniken även till silveroxidceller som nu innehåller ungefär 0,5 viktprocent kvicksilver. Den giftiga tungmetallen är inte möjlig att helt utesluta, men målet är att mängden ska halveras.
 
Zinkluftbatterierna är klassade som miljöfarliga och belagda med miljöavgifter som betalas av tillverkaren eller importören. Eftersom det nya batteriet saknar kvicksilver kommer det slippa klassning som miljöfarligt samt avgifter.