Förslag jaga brottslingar med mobilen

2010-12-17 15:16  

Polisen bör få större möjligheter att lokalisera misstänkta brottslingar via mobiler. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss. Även försvunna individer ska kunna sökas med teleoperatörernas hjälp.

Regeringen vill ändra i reglerna som berör polisens och underrättelsetjänsternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

I går, torsdag, beslutade man att skicka förslagen i form av en remiss till Lagrådet.

Bland annat föreslås polisen få ökade möjligheter att använda sig av mobiler och annan elektronisk apparatur när man letar efter brottsmisstänkta eller försvunna personer.

Teleoperatörerna ska enligt förslaget bli skyldiga att lämna ut information om var en mobil eller en dator finns geografiskt, även när utrustningen är påslagen men ändå inte används för kommunikation.

Polisen får också rätt att inhämta information om vilka och vilkas kommunikationsutrustningar som funnits inom ett visst område.

Samtidigt vill regeringen underlätta för polisen att hitta försvunna personer. Operatörer ska kunna tvingas att lämna ut abonnemangsuppgifter, och information om exempelvis samtal pågår eller ägt rum, och den geografiska platsen varifrån någon använder en mobiltelefon, när någon saknas.

Begreppen ”hemlig teleavlyssning” (polisen avlyssnar exempelvis samtal, mejl och sms) och ”hemlig teleövervakning” (polisen får trafikdata om vem som ringer vem, och när var, hur och hur någon surfar etc) blir också ett minne blott om regeringen får som den vill.

Regeringen vill nämligen modernisera språkbruket och göra det mer teknikneutralt.

Hemlig teleavlyssning ska kallas ”hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation” och hemlig teleövervakning ska benämnas ”hemlig övervakning av elektroniska kommunikation”.

Enligt Susanne Södersten, handläggare på Justitiedepartementet, innebär dessa språkliga ändringar inte att polisen i sak får större tillgång till uppgiftsmaterial  hos operatörerna än tidigare.

Regeringen föreslår att de nuvarande reglerna som styr de så kallade tvångsmedlen ersätts, i ena fallet av nya bestämmelser i rättegångsbalken. Dessa möjliggör också att polisen i hemlighet kan övervaka någons kommunikation utan att denne är misstänkt för brott,  i vissa situationer. En sådan förutsättning är att brottet i polisens utredning kan ge över två års fängelse. Syftet ska vara att ta reda på vem som  är misstänkt.

I andra fallet ska reglerna ersättas av en ny lag om hur uppgifter får inhämtas när myndigheter som polis och tull bedriver underrättelseverksamhet.

Domstolsbeslut krävs för tvångsmedlen. Men åklagare ska i brådskande fall kunna fatta egna beslut om avlyssning, anser regeringen. Dessa beslut ska dock senare granskas av domstol. 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt