FN: ”FRA måste bli öppnare”

2016-03-30 16:37  
Foto: TT / Tomas Oneborg

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vill se ökad öppenhet kring FRA, FRA-domstolen och Datainspektionen.

I en färsk granskningsrapport om förhållandena i Sverige uppger FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att Sverige behöver stärka insynen i beslut som tas inom Försvarets radioanstalt, FRA, Försvarsunderrättelsedomstolen (FRA-domstolen) samt Datainspektionen.

Kommittén - som kontrollerar efterlevnaden av Konventionen om de mänskliga rättigheterna - konstaterar att svenska staten har infört vissa regler om integritetsskydd i Signalspaningslagen.

Men den oroas fortfarande över vad man anser vara brist på öppenhet i förhållande till själva omfattningen av FRA:s övervakningsmöjligheter.

Dessutom vill man se tydligare rågång kring vad för slags personuppgifter som Försvarets radioanstalt får utbyta med andra stater i form av så kallad rådata (obearbetad underrättelseinformation).

FN-kommittén rekommenderar därför att Sverige ökar transparensen kring beslut som tas av FRA, av FRA-domstolen (specialdomstol som ger FRA tillstånd att signalspana) och av Datainspektionen (som bland andra granskar FRA:s personuppgiftshantering).

Svenska staten bör se till, uppger man i rapporten, att beslut som tas är i linje med FN:s konvention och dess regler om bland annat proportionalitet, tillsyn och insyn för individer som kan ha drabbats av missbruk.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt