EU-pengar till Volvo Aero för ”gröna” jetmotorer

2000-05-10 13:00  
Volvo Aero är ett av företagen i ett nytt flygforskningsprojekt för att utveckla ny mer miljövänlig jetmotorteknik. Målet med projekt EEFAE (Environment Friendly Aero Engine), det största som EU genomfört hittills, är att samla det europeiska kunnandet inom flygmotorteknik för att bygga upp två nya motorkoncept.
 
Målet för det ena konceptet, Antle, är att år 2008 ha tillgänglig teknik för en jetmotor som släpper ut 60 procent mindre kväveoxid och 12 procent mindre koldioxid än dagens bästa jetmotorer. Själva konceptmotorn ska, enligt planerna, vara klar redan om tre och ett halvt år. Motorn ska då börja provköras så att miljövinsterna säkert kan verifieras.
 
Målet för det parallella, mer ambitiösa, konceptet Clean är att utveckla en jetmotorteknik som minskar dagens utsläpp av kväveoxid med hela 80 procent och mängden koldioxid med 20 procent. En seriebyggd motor med dessa miljöprestanda beräknas kunna finnas klar tidigast år 2015.
 
- Vi ska utveckla och simulera nödvändig tillverkningsteknik och produktionsmetoder som krävs för att nå miljömålen. Vår del i projektet är att inrikta oss på två motorhus i motorns bakre del. Vi kommer att finnas med i både Antle och Clean, säger Mats Leijon, projektledare för EEFAE på Volvo Aero.
 
Volvo Aero har numera denna typ av motorhus som en av sina specialiteter och tillverkar sådana stora motordelar till flera av dagens jetmotorprojekt. Men Trollhätteföretaget var redan i början av 1990-talet med i ett annat EU-projekt för flygmotorer. Ett projekt som bland annat lett fram till de miljövänligare dubbla brännkammare som sitter i CFM-motorerna i de senaste SAS-planen av modellerna Boeing 737-600 och 737-800.
 
I det nya EU-projektet engageras forskare och tekniker från hela femton motor- och detaljtillverkare, två tekniska universitet samt två forskninginstitut från nio europeiska länder. Projektet leds av motorforskare från brittiska Rolls-Royce Plc och tyska MTU.
 
EU anslog nyligen motsvarande cirka 800 miljoner kronor till projekt EEFAE. Det är visserligen cirka 20 procent mindre än de ursprungliga anslagsäskandena, men beräknas räcka till arbetet under de fyra kommande åren. Volvo Aero kommer under den tiden att ha drygt tio utvecklingstekniker igång i projektet.

Sven-Olof Carlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt