Det kan industrin vinna på att flytta till molnet

2016-10-10 17:50  
It har tidigare varit en supporttjänst för industrin. Men nu kopplas det ihop med automation och produktionsteknik och blir en strategisk fråga för företagen. Då finns fördelar med molntjänster, men få företag använder sådana i dag. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Tillverkningsindustrin har hamnat på efterkälken när det gäller molntjänster, men nu går utvecklingen snabbt framåt. Och det finns många skäl för industrin att utnyttja molnet.

Enligt en undersökning som it-tjänstföretaget Tieto lät göra tidigare i år saknar vart femte svenskt industriföretag helt molnlösning. Drygt 4 procent av branschens it-budget läggs på molntjänster mot 6 procent för alla svenska företag.

– Industrin är sist ut på det här. Historiskt har it inom industrin inte varit en del av verksamheten, utan ett slags supportfunktion. I ett läge med global konkurrens och pressad ekonomi har industrin effektiviserat kärnverksamheten men inte it, säger Johan Schelin som är säljansvarig på Tieto för molntjänster till industrin.

Johan Schelin

Enligt honom har it inom industrin varit delat i tre: datorer och nätverk, el-, styr- och reglerteknik samt den it som krävts inom produktutveckling och design. It har inte varit en strategisk faktor. Men nu är detta på väg att ändras i snabb takt.

– Internet of things och möjligheten att analysera stora mängder data är en stark drivkraft. Digitaliseringen är ett faktum vilket gör it mer intressant för ledningsgrupperna. Det är inte i första hand kostnadsjakt utan insikten om det strategiska värdet av molntjänster som driver utvecklingen just nu, säger Johan Schelin.

Läs mer:

Läs mer: It-experterna: Sverige halkar efter

Han lyfter fram att industrin har haft andra behov än företag i allmänhet. Det har saknats såväl bandbredd som säkerhetslösningar för att kunna placera produktionskritiska system ”utanför grindarna”. Men även nu, när varken bandbredd eller säkerhet är ett hinder, kan det finnas skäl att ha datakraften nära där den används.

För att molntjänsterna ska kunna fungera krävs också hårdvara i form av datacenter.

– Stora industriföretag har ofta en mix av molntjänster, inhouselösningar och hybridlösningar. Därför har vi även investerat i lokala datacenter i Norden, senast i Norge, säger Johan Schelin.

Amerikanska företaget Equinix är en jätte på den marknaden med 145 datacenter på 40 viktiga ekonomiska knutpunkter i världen. Efter att företaget köpt upp sin europeiska konkurrent finns det sedan i våras också i Stockholm. Där driver Equinix tre center kring staden. Bland Stockholmskunderna finns exempelvis spelföretaget King.

Industribjässen General Electrics samarbetar nu med Equinix för att sprida en helt industrianpassad molntjänst över världen. Den är tänkt att hjälpa kunderna att hantera och analysera data från digitaliserade maskiner och göra det lättare att förutse vilka åtgärder som krävs.

– Vår roll i utvecklingen av den plattformen är att tillhandahålla datacenter globalt, men jag kan säga så mycket som att GE har planer på att koppla ihop sin plattform med andra molnplattformar, säger Eric Schwartz, vd för Equinix i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Han framhåller just möjligheten att koppla samman plattformar och tjänster i samma datacenter som Equinix styrka. Där tror han också att framtiden för innovation inom industriellt internet ligger.

– Utveckling kommer att ske i ett slags modulsystem. Människor bygger vidare på sådant andra har skapat. Ingen skriver till exempel en kartapplikation längre, utan använder Google Maps, Bing Maps och så vidare.

Eric Schwartz

Läs mer:

Läs mer: Molnet lindrar växtvärken för enkla kortbetalningar

Erik Schwartz anser liksom Johan Schelin att det för industrin inte handlar om antingen molnlösningar eller inhouselösningar.

– Frågan om man ska satsa på molnet eller ett privat nätverk är rent filosofisk. Båda behövs. Från ingenjörssynpunkt finns det fördelar med såväl det privata som molnet, men det går också att koppla samman dem båda i en hybridmolnlösning, säger han.

Equinix har även en lösning där ett företag dels är kopplat till en vanlig molntjänst, dels har en privat koppling som inte går via internet. Den är dock inte tillgänglig i Sverige ännu.

Fem anledningar till varför molntjänster är viktiga för industrin

Avkastning på guldgruvan av information.

Industrin behöver kunna samla in och bearbeta stora datavolymer och olika typer av information från olika källor. Molntjänster och nya generationens system möjliggör att företagen kan extrahera och analysera relevant data och få fram information som ger konkret affärsvärde.

 

Flexibilitet och skalbarhet som konkurrensfördel.

Att bygga en helt ny it-infrastruktur varje gång man växer ur den befintliga är tidskrävande och kostsamt. Molnmiljöer är både flexibla och skalbara och man betalar bara för den datakapacitet som används. Företaget får mer resurser över för innovation och affärsutveckling.

 

En it-miljö som är ständigt uppdaterad och säker.

Klivet till molnet och en kunnig it-tjänsteleverantör innebär att företag försäkrar sig om att alltid ha tillgång till den senaste tekniken som följer gällande branschspecifika lagar och regler.

 

Tillgänglighet – automatisering förenklar verksamheten.

Företag behöver integrera befintliga system och informationsflöden så att medarbetare och kunder har tillgång till rätt information, vid rätt tillfälle, på önskat sätt. Här har molntjänster en viktig roll i att frigöra resurser och i slutändan möjliggöra en bättre kundupplevelse. För medarbetarna innebär automatiseringen att de kan lägga tid på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

 

Förbättrad samverkan i ekosystemet.

Molntjänster ger stora möjligheter till samarbete såväl internt som externt. Molnbaserade system är mer öppna jämfört med tidigare system vilket gör att industriföretag lättare kan integrera underleverantörer och ge dem tillgång till data. Affärsutvecklingen tillsammans med dem går på så sätt fortare.

Källa: Johan Schelin, Tieto

Linda Swartz

Mer om: Molntjänster

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt