Datainspektionen vill stoppa Björklunds forskningslag

2013-02-19 10:50  
Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Datainspektionen vill stoppa utbildningsministerns senaste lagförslag om registerforskning. Forskningsprojekt behöver i många fall inte etikprövas om lagen blir verklighet, anser man.

Striden mellan Datainspektionen och utbildningsminister Jan Björklund om integritetsskyddet för forskningsprojekt som bygger på stora befolkningsbaserade databaser går nu vidare.

Datainspektionen meddelar i dag att man avstyrker ett nytt lagförslag som skulle göra stora befolkningsbaserade studier möjliga, trots EU-regler om rätten till integritetsskydd och samtycke.

-Förslaget innebär en genomgripande nyordning på forskningsområdet. Genom förslaget kommer datainsamling för forskningsändamål i många fall inte längre att behöva etikprövas, säger Erik Janzon, tillsynschef för vård, forskning och utbildningsfrågor på Datainspektionen.

I december 2011 stoppade inspektionen befolkningsstudien Lifegene. En rad prover från blod, urin, vävnad och andra hälsouppgifter från en halv miljon svenskar skulle samlas in utan tydligt syfte, vilket krävs i personuppgiftslagen (Pul), hävdade inspektionen. Enligt Pul har den som deltar i projekt av den här typen nämligen rätt att få veta vad uppgifterna och proverna ska användas till.

Tanken med insamlingen var att forskarna skulle kunna använda informationen i möjliga framtida forskningsprojekt om svenskarnas levnadsvanor och sjukdomar.

I februari i fjol föreslog regeringen en undantagsförordning som skulle göra Lifegene-projektet lagligt. Men Datainspektionen avstyrkte och ansåg att det krävdes en lag som reglerade forskningen.

Regeringen har nu återkommit med en promemoria och föreslagit just en ny lag om befolkningsbaserad eller registerbaserad forskning.

Också det lagförslaget underkänns dock nu alltså av Datainspektionen, som uppger att lagen har flera brister.

Man ifrågasätter om den verkligen överensstämmer med EU:s Dataskyddsdirektiv och ogillar att universitet och högskolor ska utse personuppgiftsansvariga för känsliga register. Datainspektionen anser att läroanstalterna är olämpliga eftersom de har en egennytta i att få in anslag och får fram forskningsresultat.

Dessutom tycker man inte att det räcker med bara föräldrarnas godkännande för att uppgifter om deras barn ska kunna samlas senare i barnens liv när dessa blivit vuxna och myndiga.

Inspektionen vill integritetsskyddet ska utredas grundligare av en statlig utredare.

-Det är riksdagens uttalade ambition att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och ett särskilt känsligt innehåll ska regleras i lag. Därför bör det tillsättas en statlig utredning som tar fram ett noga genomtänkt och övervägt förslag om hur denna typ av befolkningsbaserad forskning ska få stöd i lagen, säger Datainspektionens ställföreträdande generaldirektör Hans-Olof Lindblom i dag.

Jan Björklund å sin sida har tidigare betonat vikten av att forskningen i Lifegene och liknande projekt får bedrivas vidare i syfte att nå nya medicinska resultat.

-Cancer, diabetes och hjärtsjukdomar orsakar mycket lidande. Forskningen med register kan hjälpa oss att komma närmare att lösa dessa sjukdomars gåtor. Självklart ska vi underlätta för den forskningen, inte göra den omöjlig, har han tidigare sagt.

Datainspektionen har även inlett en granskning av hur personuppgiftslagens regler om integritet i dag åtföljs i ett pågående forskningsprojekt om demenssjuka som baserar sig på patientregister.

Mer om: FoU Lifegene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt