Cancerstudie: Mobilen frias från misstanke

2009-12-04 07:49  
1987 börjar mobiltelefoner användas mer allmänt i Sverige.

Fingranskning av cancerstatistik fram till och med år 2003 visar inga tecken på att mobiler kan orsaka cancer i hjärnan hos vuxna. Det visar en ny studie som utförts av forskare i Norden.

Nu finns ytterligare en bit att lägga till pusslet som ska klargöra ifall radiovågorna från mobiltelefoner kan orsaka cancer i hjärnan. Svenska forskare har deltagit i studien som visar att cancerstatistik mellan år 1974 och 2003 inte pekar mot något samband mellan de vanligaste tumörtyperna i hjärnan, gliom och meningiom, och användningen av mobiler.

Studien baseras på de 59 984 fall av hjärntumörer, i åldrarna 20-79 år, som under tidsperioden har diagnosticerats i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Att studien inte omfattar data efter år 2003 beror på att det bara är fram till dess som statistik finns från alla de deltagande länderna.

- För Sveriges del har vi statistik fram till och med år 2007. Men inte heller den pekar på någon ökning, säger Maria Feychting, professor vid institutet för Miljömedicin vid Karolinska institutet.

Tidigare studier har visat att antalet fall av hjärntumörer har legat relativt stabilt i Norden under åren 1968 till och med år 1998. Vid tidsperiodens slut hade mobilanvändningen brett ut sig i Norden. Om det finns ett samband mellan radiovågorna från mobiler och cancer i hjärnan borde man kunna se ett trendbrott i statistiken efter dess, resonerade forskarna. Många hade vid det laget använt sina mobiler i fem till tio år. Någon sådan ökning gick dock inte att se.

Forskarnas resultat pekar i en annan riktning än tidigare svenska studier som visat på en överrepresentation av antalet fall av elakartade tumörer hos mobilanvändare.

- Men vi måste gardera oss för att det kan ta längre tid än fem till tio år för att utveckla hjärntumörer, säger Maria Feychting.

- Därför måste vi fortsätta att följa upp det här över tid. Det kan finnas små undergrupper, till exempel av tunga mobilanvändare, som inte syns ännu.

Varför har studien inte titta på barn- och ungdomar under 20 år?

- Hittills handlar det om en förhållandevis kort tid som de har använt mobiler. Det är också mycket sällsynta sjukdomar hos unga människor, så det krävs statistik från ett flertal länder.

Studien publiceras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of National Cancer Institute.

Gliom och Meningiom

Gliom är en tumör i hjärnans stödjevävnad. Tumören är vanligtvis elakartad med mycket dålig prognos.

Meningiom är en tumör i hjärnhinnorna. Den är vanligtvis godartad, men eftersom utrymmet där den växer är mycket begränsat trycker den på hjärnan, och är därför också livshotande.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt