Bloggbävningen lyckades - FRA-kritikerna vann

2008-09-26 07:25  
Vi har lärt oss att lyssna bättre, säger statsminister Fredrik Reinfeldt efter kaoset kring FRA-lagen. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

"Bloggbävarna" vann. Kritikerna fick rätt. Alliansregerigen gav på torsdagen efter för den massiva proteststormen mot FRA-lagen. Den kommer nu att göras om, snävas in och stärkas efter tysk modell där domstolsbeslut krävs för avlyssning.

Vid en presskonferens vid 17-tiden på torsdagen presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors 15 stycken tillägg till den aktuella signalspaningslagen, som de fyra partierna i alliansregeringen gemensamt hade enats om vid överläggningar under torsdagseftermiddagen.

- Vi har lärt oss att lyssna bättre, medgav statsministern.

Den nya förslagen innebär bland annat att ändamålen med FRA:s, Försvarets radioanstalts, underrättelseinhämtning tydliggörs, den ska bara få ske vid yttre militära hot, och inte som i nuvarande skrivning vid ”yttre hot”, vilket även omfattat allt från penningtransaktioner till miljöhot.

Nytt är också att all signalspaning ska ha tillstånd, även den som regeringen ber FRA att utföra.

En specialdomstol ska ge tillstånd, och bara vissa geografiska stråk får avlyssnas. Därmed snävas FRAs egna möjligheter att välja vilken trafik man vill lyssna på ur all kabeltrafik in rejält, något som var föremål för den starkaste kritiken.

Enskilda individer som råkat ut för felaktig signalspaning av sin kommunikation ska också kunna få kompensation för detta.

Vid presskonferens uppgav statsminister Fredrik Reinfeldt också att han anser att Sverige ändå får möjlighet att bedriva ”kraftfull signalspaning” i försvarssyfte.

Statsministern och övriga partiledare i regeringen Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund lämnar också följande gemensamma kommentar:

- Vi har tagit intryck, diskuterat och har nu nått enighet i våra riksdagsgrupper om att gå vidare med att reglera en verksamhet som tidigare varit oreglerad. Detta genom flera förslag som går längre än riksdagen när det gäller att förstärka det personliga integritetsskyddet samt tydligare reglera och bättre kontrollera signalspaningen.

Det ursprungliga hårt kritiserade lagförslaget antogs den 18 juni i år, efter tuffa diskussioner i kammaren.

Bara en ledamot i allianspartierna röstade nej till lagen. I efterhand vaknade de borgerliga politikerna i takt med att protesterna, inte minst från bloggare, partikamrater, jurister, ledarskribenter och vanliga svenskar, växte över bredden och ifrågasatte regeringsdugligheten.

Även från utlandet har svenska regeringen nåtts av protester, bland annat från näringslivet i grannländerna Finland och Norge.

Här är samtliga 15 tillägsförslag:

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt