Betongen ska bryta ner bilarnas avgaser

2005-06-09 14:28  
Katalytisk betong bryter ned föroreningar på någon dag

Nu ska bilarnas utsläpp brytas ned av själva betongen i vägbeläggningar och tunnelväggar. Genom iblandad katalytisk titandioxid ska betongkonstruktionerna oskadliggöra farliga ämnen i avgaserna. Cementa och Skanska är några av de företag som ingår i det europeiska forskningsprojektet Nanocrete.

Katalytisk betong bryter ned föroreningar på någon dag.
Nanocrete, som bland annat ska resultera i luftrenande betong, har fått sitt namn efter de nanopartiklar som sätter igång nedbrytningen.

Tillsammans med bland andra Skanska och Kemira ska Cementa, som leder det nystartade treårsprojektet, utveckla katalytiska cement- och betongprodukter som dels håller sig själva rena, dels renar sin omgivning.

Karin Pettersson
- Vi vill bland annat bygga betongväggar som bryter ned bilavgaserna i vägtunnlar, berättar Karin Pettersson som är gruppchef på Skanska.

- Och det går att tillverka marksten som renar luften i städerna, fortsätter hon.

Hemligheten ligger i en särskild variant av titandioxidpulver som har fotokatalytisk effekt. När de små partiklarna blandas in i cementet får betongen förmågan att bryta ned organiska föreningar, exempelvis avgaser och smuts. Restprodukterna är nästan bara vatten och koldioxid.

Åsa Nilsson
- Vi vet att tekniken fungerar, men inte exakt hur den fungerar i våra material och vårt klimat, säger Åsa Nilsson forskare på Cementa som är projektets tekniska sekreterare.

Den katalytiska betongens förmåga att bryta ned avgaser har testats av såväl de deltagande företagen som andra internationella bolag.

I Tyskland testas puts som renar dålig luft i sjuka hus, i Italien finns en kyrka vars fasad renar världen från människans utsläppssynder och i Japan prövas marksten som oskadliggör kväveoxider längs bilgator.

Det har visat sig att en väg av katalytiska betongplattor, som är fem meter bred och en kilometer lång, kan bryta ned kväveoxider från 900 passerande bilar per dag.

Nanocretes deltagare ser framför sig nya betongprodukter i form av marksten för gator, bullervallar längs vägar, väggelement för vägtunnlar och byggelement för parkeringshus.

Bo-Erik Eriksson
- Det har en enormt stor potential, säger Bo-Erik Eriksson, som är forskningschef på Cementa och projektledare.

Dessutom får betongen förmågan att hålla sig ren. De katalytiska betongytorna bryter ned såväl alger och mossor som smuts och graffiti. Husfasader med titandioxid kan på så sätt hålla sig rena och klotterfria med ett minimalt underhåll. Betongen har också en bakteriell effekt som skulle kunna utnyttjas på sjukhus, i sjuka hus, i ladugårdar och i kycklingstallar.

Om projektet har avlöpt väl om tre år, och betongen visar sig hålla i längden, kommer det sannolikt ha lett fram till flera renande produkter. Metoderna att tillverka katalytiska byggelement och markstenar finns redan, menar Åsa Nilsson.

- Men rent krasst är det nog de självrengörande ytorna som är lättast att sälja, säger hon.

Om Södra Länken i Stockholm fick katalytiska väggpaneler skulle luften renas från avgaser.

Anders Wallerius

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt